Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke donijelo je rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Rijeke za dopunske  lokalne izborne, koji će se održati 3. listopada.

Za područje Grada Rijeke određuju se biračka mjesta:

  1. biračko mjesto broj 1. KANTRIDA, Dom ”Mirko Čurbeg”, Lovranska 10
    koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brsečka, Bujska, Creska, Đure Cattia, Ede Jardasa, Giordana Smolikara, Istarska, Ivana Milčetića, Ivana Luppisa, Izviđačka, Jože Vlahovića, Kastavska, Labinska, Liburnijska, Ljubljanska cesta, Lošinjska, Lovranska, Marina Jakominića, Mate Balote, Milutina Barača,  Minakov put, Mirka Čurbega, Opatijska, Pavlovac, Pionirska, Podkoludricu, Portić, Preluk, Prolaz Marčeljeve drage, Pulska, Silva Milenića Lovre, Tenčićevo, Turan, Turanski put, Vere Bratonje i Žlebi.
  1. biračko mjesto broj 2. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2
    koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Mandića, Ante Pilepića, Antona Draženovića, Avelina Turka, Baredice, Bartolovo, Becićeva, Berte Jardas Bilogorska, Bitorajska, Bogomira Čikovića Marčeva, Bože Starca Jurićeva, Bože Vidasa, Braće Bačić, Braće Cetine, Braće Fućak, Braće Mohorić, Braće Monjac, Brigača, Čavalsko, Ćirila Kosovela, Diračje, Dolčić, Dražice (Zamet), Drnjevići, Franje Pilepića Pavina, Grabovac, Ivana Ćikovića Belog, Ivana Grpca Strinina, Ivana Lenca, Ivana Pilepića Franovičina, Ivana Zavidića, Josipa Lenca Spodolčeva, Kalići, Kapelska, Kudej, Lovorkin prolaz, Ludvetov breg, Marijana Stepčića, Marijana Vičića, Mate Sušnja, Milana Udovića, Milice Jadranić, Milutina Bataje, Mirka Jengića, Mosorska, Nehajska, Njivina, Obitelji Sušanj, Obručka, Petra Jurčića, Pilepići, Plitvička Plješivička, Pužići, Ravnik, Selinari, Slavinj, Slavka Tomašića, Snežnička, Soldanac, Starci, Stari put,  Škarpa, Škrobotovac,  Šumci, Trampi, Trg riječkih olimpijaca, Trstenička, Vladivoja i Milivoja Lenca, Vrhovo, Zametska i Zametskog korena.
  1. biračko mjesto broj 3. SRDOČI, prostorije Mjesnog odbora Miroslava Krleže 4
    koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andrije Mohorovičića, Ante Modrušana, Antuna Branka Šimića,  Antuna Gustava Matoša, Baćići, Bartola Kašića, Borik, Buzetska, Crikvenička, Čabarska, Dalmatinska, Dinka Šimunovića, Diraki, Dobriše Cesarića, Dragutina Tadijanovića, Dražička, Furinac, Gustava Krkleca, Ivana Dončevića,  Ive Vojnovića, Josipa Mohorića, Josipa Voltića, Jurja Dobrile, Košićevac, Kurirski put, Marije Grbac, Markovići,  Martinkovac,  Mate Lovraka, Miroslava Krleže, Murini, Pazinska, Primorska, Slavka Hrvatina,  Srdoči, Sušačko-kastavskog odreda, Tina Ujevića, Tonžino, Vladimira Čerine i Vrhovo.

U nedjelju, 3. listopada održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine. U Gradsko vijeće Grada Rijeke bira se jedan predstavnik iz reda srpske nacionalne manjine.

https://www.rijeka.hr/dopunski-lokalni-izbori-3-listopada-2021/