Grad Rijeka je na Dan obitelji 2007. godine otvorio Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, jedno među prvim skloništima u Hrvatskoj.

Sklonište je osnovano na tajnoj adresi i u njemu rade posebno educirani stručnjaci za rad sa žrtvama nasilja okupljeni u Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.).

Za potrebe skloništa Grad je ustupio prostor veličine oko 120 m2 i opremio ga.

Osnovna svrha postojanja Skloništa je zaštita i pomoć žrtvama nasilja pružanjem sigurnog smještaja i psihosocijalnog tretmana.  Druga bitna uloga je senzibilizacijom i edukacijom građana utjecati na smanjenje nasilja u obitelji.

Grad Rijeka kroz financiranje Skloništa podupire i rad Savjetovališta za žrtve nasilja i SOS TELEFONA 0800 333 883, koji se pokazao neophodnim u savjetodavnom i preventivnom smislu.

Ponedjeljak, 1. travanj 2019.

Javna tribina „Zlatno doba života bez nasilja: Prepoznavanje i sprječavanje nasilja u starijoj životnoj dobi“

U srijedu, 3. travnja s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, održat će se javna tribina „Zlatno doba života bez nasilja: Prepoznavanje i sprječavanje nasilja u starijoj životnoj dobi“ koja se organizira povodom Svjetskog dana zdravlja, a usmjerena je na osobe starije životne dobi i njihove obitelji. Javna tribina se organizira u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“.

Više informacija