Ceste-Rijeka d.o.o. izvodi radove sanacije dijela prometnica. U tijeku su radovi na sanaciji kolnika na Trgu kralja Tomislava (kod Željezničkog kolodvora), te radovi na sanaciji kolnika državne ceste D8 na mostu Titov trg i Ulice Fiumara, dok će radovi na uklanjanju dotrajalog završnog asfaltnog sloja u južnoj traci Ulice Žrtava fašizma započeti večeras u 22 sata.

Na Trgu kralja Tomislava izvođač radova redovitog održavanja Ceste-Rijeka d.o.o. izvodi radove zamjene nosivog i završnog sloja kolnika u prometnoj traci namijenjenoj vozilima javnog gradskog prijevoza, znatno oštećenoj u vidu pojave kolotraga u ukupnoj duljini od 85 metara. Za vrijeme izvođenja radova privremeno je zatvoreno autobusno stajalište Željeznički kolodvor (stajalište gradskih linija) za linije 2A, 6 i 7 u smjeru Centra, a stajalište linija 1, 1A, 2, 3, 3A i 8 je premješteno 100 metara prije na stajalište županijskih linija.

Također u vremenu od 9 do 16 sati izvode se radovi na sanaciji kolnika državne ceste D8 na mostu Titov trg i Ulice Fiumara. Promet se odvija otežano uz ručnu regulaciju te se mole sudionici u prometu za strpljenje, poštivanje privremene prometne signalizacije kao i korištenje obilaznih pravaca.

U noći sa srijede, 15. srpnja, na četvrtak, 16. srpnja, Ceste-Rijeka d.o.o. pristupit će uklanjanju dotrajalog završnog asfaltnog sloja u južnoj traci Ulice Žrtava fašizma od raskrižja sa Ulicom Franje Supila do raskrižja sa ulicama Gornja vrata i Ivana Grohovca u ukupnoj duljini od 240 metara, dok će se u dnevnim satima četvrtka izvršiti postava novog završnog sloja kolnika. Promet će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu prometnu signalizaciju.

Navedeni radovi dio su većih zahvata redovitog održavanja na sanaciji najkritičnijih dijelova nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke u sklopu kojih je tijekom mjeseca srpnja izvršena sanacija kolnika u ulicama Tizianova, Ribarska, Franje Čandeka i Vukovarska, a do kraja mjeseca kolovoza planira se pristupiti sanaciji kolnika u ulicama Kumičićeva i Turkovo.

(I.B., M.M.)