U četvrtak, 23. svibnja 2024. godine, u 9.00 sati, u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, povodom Dana zdravih gradova održat će se tribina namijenjena učenicima srednjih škola pod nazivom „Zabava bez rizika? – Opasnosti energetskih pića, e-cigareta i novih droga“.

Cilj je tribine osvijestiti, prvenstveno mladima, koje sve opasnosti i rizike za fizičko i mentalno zdravlje predstavlja konzumacija navedenih supstanci, a koje su među mladima često shvaćene kao manje opasne ili čak bezopasne.

Tijekom tribine održat će se sljedeća izlaganja:

  • „Energetska pića nisu za mlada bića“, Zrinka Selestrin, mag.soc.paed, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
  • „Nove navike, stari problemi: štetnost alternativa tradicionalnim cigaretama“, Sanja Kaštelan, mag.psych. i Josipa Srzentić, mag.psych., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
  • „Galaxy – Nova droga staro pakovanje“, Nikola Serdarević, mag.psych, psihoterapeut, Udruga Terra

Tribinu organizira Grad Rijeka, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“.

Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar