Udruga „Joga u svakodnevnom životu Rijeka“ u suradnji s hostelom Dharma u Rijeci omogućit će prihvat i smještaj stradalih u Petrinji u riječki Hostel Dharma.

Armin Hadžić, psiholog i voditelj Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj pri Gradu Petrinji, koji je ujedno i član Udruge ‘Joga u svakodnevnom životu’ kontaktirao je predstavnike Grada Petrinje i prenio spremnost za pomoć.
Svjetski poznati mirotvorac Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwaranda potaknuo je sve centre Joge u svakodnevnom životu u Hrvatskoj da pruže pomoć.