Tema je važna za sve građane, a posebno za one koji su socijalno ugroženi, odnosno izloženi siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Osim njih tema je važna i za voditelje i zaposlenike različitih institucija i ustanova koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, kao i za udruge koje provode programe s istim ciljem zaštite socijalno ugroženih.

Savjetovanje o novoj Odluci o socijalnoj skrbi  ostaje otvoreno do 13. ožujka 2017. i na uključivanje se osim opće javnosti pozivaju socijalno ugroženi građani i oni koji se tako osjećaju te predstavnici institucija i udruga koje o njima vode posebnu brigu.

U novu Odluku o socijalnoj skrbi, koja je kao nacrt prijedloga postavljena na ovo Savjetovanje, uneseni su novi oblici pomoći koje mogu koristiti socijalno ugroženi građani, dodane su određene kategorije građana koje postojećom odlukom nisu bile obuhvaćene, odnosno predloženo je proširenje socijalnog uvjeta i uvjeta prihoda koji se odnosi na samca.

Proširenje uvjeta za mogućnost ostvarivanja različitih oblika pomoći

U važećoj Odluci o socijalnoj skrbi propisano je osam uvjeta (socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet darivanja krvi, uvjet mirovinskog prihoda, uvjet udomiteljstva) od kojih osoba mora zadovoljiti bar jedan da bi postala korisnik određenih oblika pomoći koje Grad nudi.

Novom Odlukom dodana su dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi i to uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe.

Uvjet jednoroditeljstva zadovoljava obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu odnosno djeci te su im prihodi za 20% viši u odnosu na minimalne prihode (cenzuse) utvrđene za mogućnost primanja određenih oblika gradske socijalne pomoći.

Uvjet starije radno neaktivne osobe ispunjava osoba u dobi od 65 i više godina koja je bez osobnih prihoda.

Uz dodavanje navedena dva nova uvjeta, proširen je postojeći Socijalni uvjet. Njega su u važećoj gradskoj Odluci ispunjavale osobe koje su, na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, kao ustanove Ministarstva, ostvarivale jedno od ovih prava: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu.

Novom Odlukom propisano je da Socijalni uvjet ispunjavaju i one osobe koje, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, ostvaruju pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije.

U uvjetima prihoda, osim utvrđivanja uvjeta prihoda za jednoroditeljske obitelji kao 20 % viših prihoda u odnosu na propisane, povećan je i uvjet minimalnog prihoda za samce. U važećoj Odluci o socijalnoj skrbi pravo na korištenje gradskog socijalnog programa imali su samci s prihodom 2.000,00 kn i nižim.

Novom Odlukom propisano je da pravo na korištenje gradskog Socijalnog programa imaju samci s prihodom 2.300,00 kn i nižim.

Novi oblici pomoći koje nudi riječki Socijalni program i proširenje postojećih prava

 Važeća Odluka o socijalnoj skrbi uključuje 11 različitih oblika pomoći koje mogu koristiti socijalno ugroženi građani (naknada za troškove stanovanja: troškovi najamnine, troškovi električne energije, troškovi isporučene toplinske energije, troškovi isporuke plina, troškovi komunalnih usluga; pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji; pomoć za nabavu opreme novorođenčeta; besplatna hrana za dojenčad; podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima; podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola; pravo na uslugu pomoći u kući; pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza; pomoć za podmirenje pogrebnih troškova; pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača; novčana pomoć za umirovljenike)

Novom Odlukom dodana su četiri nova oblika pomoći, i to:

  • pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja,
  • pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole,
  • pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima i
  • pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda

 Osim što su uvedeni novi oblici pomoći odnosno nova prava, određena postojeća prava novom su Odlukom proširena.

U odnosu na važeću Odluku, novom Odlukom je prošireno je pravo na naknadu za troškove isporuke plina. Pa tako pravo na naknadu za troškove isporuke plina, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti korisnik Socijalnog programa ako ispunjava jedan od ovih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet jednoroditeljstva.

Korisniku koji kao socijalni uvjet ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nadoknađuje se 100% iznosa mjesečnog troška isporuke plina.

A 50% iznosa mjesečnog troška isporuke plina nadoknađuje se korisniku koji ostvaruje uvjet prihoda, uvjet jednoroditeljstva te kao socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije.

U odnosu na važeću Odluku, novom Odlukom je prošireno pravo na pomoć za uslugu prehrane u pučkoj kuhinji i to na sve korisnike Socijalnog programa koji ostvaruju zajamčenu minimalnu naknadu bez obzira na radnu sposobnost. Uz to, ukinuto je ograničenje broja obroka.

U odnosu na važeću Odluku, novom Odlukom je prošireno pravo na besplatnu hranu za dojenčad i to na korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu.

Vaš doprinos u savjetovanju

Razmislite o socijalno ugroženim građanima iz svojeg okruženja. Koji sustavni oblici pomoći su im od najveće koristi? Koje kategorije građana smatrate posebno ugroženima? Koja biste sustavna rješenja Vi predložili da im pomognete?

Jeste li Vi ili Vaša obitelj bili korisnici Socijalnog programa Grada Rijeke i primali neke od oblika gradske socijalne pomoći?  Koja iskustva biste s obzirom na to podijelili s ciljem unapređenja ovog programa?

Smatrate li potrebnim i opravdanim širenje Socijalnog programa Grada Rijeke na nove korisnike i nove oblike pomoći koji su predviđeni ovom novom Odlukom o socijalnoj skrbi?

Da li bi neki drugi ili drugačiji oblici pomoći bili korisniji i potrebniji od onih koje predviđa i uvodi nova Odluka? Ako da, koji ili kakvi i zašto?

Svoje prijedloge i sugestije možete uputiti koristeći online obrazac dostupan na stranici Savjetovanja ili pak obrasce u PDF-u ili Wordu koje ispunjene šaljete na adresu savjetovanje@rijeka.hr.

Jednako tako, svoje komentare možete upisati u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja (komentari se moderiraju pa oni koji se ne tiču teme ili su uvredljivog sadržaja, neće biti objavljeni).

Ovo Savjetovanje iznimno traje kraće od predviđenih 30 dana zbog potrebe donošenja ove odluke na Gradskom vijeću koje će svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka, nakon čega se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku nije poznat.