Gradsko vijeće Grada Rijeke većinom je glasova na maratonskoj sjednici koja je trajala do iza 16 sati, usvojilo Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2005. – 2009. Smjernice koje su vijećnici ocijenili kao dosad najkvalitetnije, temelje se na realizaciji kapitalnih projekata koje nova gradska uprava u okviru svojih ovlasti i mogućnosti namjerava realizirati u naredne četiri godine.

Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2005. – 2009.

Obrazlažući Prijedlog Smjernica Poglavarstva Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2005. – 2009. gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo da one predstavljaju operacionalizaciju koalicijskog predizbornog programa. “Smjernice su usmjerene na ono što gradska uprava namjerava i može realizirati u okviru svojih mogućnosti i ovlasti”, podcrtao je Obersnel, dodavši da je njihova realizacija najviše uvjetovana ekonomskom stabilnošću Hrvatske. Iskazao je optimizam u pogledu ostvarenja zacrtanog, zadovoljan činjenicom da je Grad Rijeka zajedno sa komunalnim i trgovačkim društvima te ustanovama u vlasništvu Grada, u protekloj godini ostvario prihod od milijardu i tristopedeset milijuna kuna, a da u prvih šest mjeseci ove godine prihod iznosi 683,563.169 kuna. Reakcije vijećnika na izložene smjernice, koje predstavljaju strateške ciljeve razvoja Rijeke u idućem periodu na svim poljima, su redom vrlo pozitivne, dok su se razlozi suzdržanosti prilikom usvajanja uglavnom sveli na sumnju oko njihove realizacije, kod članova HDZ-a zbog ponavljanja planova iz prošlog mandata, ili kod članova PGS-a i HSLS-a zbog nedovoljno preciziranih mjera financiranja pojedinih ideja. Vijećnici su pojedinačno iznijeli neke prijedloge, sugestije i zaključke, koji su uglavnom prihvaćeni, a gradonačelnik se osjetio pozvan da odgovori na učestalo spočitavanje zbog ponavljanja prijašnjih programa i projekata obrazloživši to kao normalnu pojavu i u drugim hrvatskim i svjetskim gradovima. Tijekom rasprave isticalo se i pitanje izdavanja gradskih obveznica, koje su namijenjene za financiranje kapitalnih objekata, a za čije izdavanje se još uvijek čeka suglasnost Vlade. Zamjena za obveznice, ako ne dođe do njihovog izdavanja, postoji, međutim, gradonačelnik smatra da treba inzistirati na njihovu izdavanju što je legitimno pravo Grada Rijeke s obzirom na to da zaduženost Grada iznosi svega 6%.

Izbori i imenovanja

Nakon Smjernica, vrlo spremni na raspravu vijećnici su bili i oko izbora i imenovanja. Najviše protivljenja Prijedlogu za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke iskazala je Darinka Janjanin, predsjednica Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina, što je izazvalo oštre reakcije vijećnika Željka Glavana, koji joj je zamjerio pokušaj predstavljanja Gradskog vijeća kao neosjetljivog za pitanje nacionalnih manjina. Njeno daljnje ustrajanje na optužbama navelo je predsjednicu Pešić-Bukovac da joj oduzme riječ i onemogući daljnje diskutiranje. U Odbor za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke potom su izabrani; Ivan Kirin za predsjednika, Doris Črnjar za potpredsjednicu, Nazif Krupić, Erika Černac, Žarko Panić, Vladimir Bebić i Šuke Ramadan za članove.

S mjesta člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora razriješen je Alen Bošković, a na isto je mjesto izabran gradonačelnik Vojko Obersnel.

4. sjednica Gradskog vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća

Došlo je i do razrješenja i imenovanja članova Skupština KD Kozala d.o.o., za koje su izabrani Ivan Farkaš, Dinko Tamarut, Ivana Jurčić, Čedomir Salević, Mate Tomljanović, Branko Bertoša i Nina Belik. Za predstavnike Grada Rijeke u Skupštinu TD Rijeka promet d.o.o. imenovani su Gordana Radošević, Ana Komparić Devčić, Milivoj Brozina, Miroslav Matešić, Dorotea Pešić Bukovac, Dragan Blažević I Jasna Likar, dok je na mjesto Alena Kontuša, dosadašnjeg predstavnika Grada u Skupštini TD Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o. imenovana Nela Šoić. Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka imenovani su Sandra Krpan i Juraj Bukša, za članove Upravnog vijeća Muzeja Grada Rijeke Emilio Domijan i Jagoda Špalj, za članove Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Ivan Farkaš I Loris Rak, za članove Upravnog vijeća ustanove Doma mladih Rijeka Ozren Gruičić, Ismet Mešanović i Josip Šarlija, za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka Ivana Juričić, Gordana Radošević, Nadia Poropat i Aldo Šavko, dok su u Upravno vijeće psihijatrijske bolnice Lopača imenovani Milan Ivaniš, Ankica Perhat, Ana Komparić Devčić, Dragica Bobinec i Radmir Rakun.

Izmjene i dopunea Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Grada Rijeke

Gradsko vijeće je prihvatilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Grada Rijeke, Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zatim Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2004. godinu kao i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu. Gradonačelnik je posebno istaknuo zadovoljstvo ostvarenjem prihoda, koji od poreza iznose 45 posto, od imovine 44 posto, od komunalne naknade i doprinosa 49,2 posto za prvih šest mjeseci ove godine.

Među točkama dnevnog reda našla su se tri prijedloga Kluba vijećnika HDZ-a. Prvi na redu je bio Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za procjenu sukoba interesa članova Gradskog vijeća, Poglavarstva Grada Rijeke i stalnih odbora Gradskog vijeća. Nakon rasprave u kojoj su izneseni stavovi da se takve odluke ne bi smjele donositi na osnovu isključivo osobne procjene već na osnovu pravne norme koja ne postoji te zaključaka da je besmisleno da članovi takvog odbora budu pojedinci izvan Gradskog vijeća, prijedlog nije prihvaćen. Odbijen je i Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata uz objašnjenje da u Rijeci zasad postoje 22 udruge koje se zalažu za prava branitelja, što potvrđuje nesvrsishodnost osnivanja još jednog tijela. Uzburkanost među vijećnicima za kraj izazvalo je prihvaćanje Prijedloga, koji je potekao također iz Kluba vijećnika HDZ-a, ali je usvojen uz male preinake, a prema kojem će se članu vijeća koji ne opravda izostanak sjednici Gradskog vijeća ili neopravdano napusti sjednicu prije kraja, isplatiti 50% naknade, dok će se preostali iznos prenamijeniti i rasporediti za financiranje programa socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite.

Aktualni sat

Aktualni sat donio je pregršt pitanja vezanih uglavnom za promet u Rijeci i cestovnu problematiku koja tišti građane grada Rijeke. Odgovarajući na pitanja, član Poglavarstva zadužen za komunalnu sustav Darko Crnković u nekim je slučajevima molio građanstvo za malo strpljenja, kao u slučaju s područja Pećina gdje se građani žale za buku kamiona i strojeva i onečišćenje na cesti zbog dugotrajnih radova. U drugim je slučajevima rješavanje problema vezano uz nadležnosti upravljanja cestama. Naime, postoji nekoliko tipova cesta, državne,županijske, nerazvrstane i lokalne, zbog čega je, kako je istaknuo Crnković, potrebno donošenje koordiniranog plana aktivnosti upravljanja cestama kao i rješavanje pitanja nadležnosti upravljanja cestama. Dok se to ne riješi, većina problema će se i dalje ponavljati, rekao je Crnković.