Crpna stanica Zapadna Kantrida, koja je dio novog kanalizacijskog sustava zapadnog dijela grada, puštena je u pogon u četvrtak 5. prosinca. Na svečanosti novu je stanicu, koja će poboljšati kvalitetu mora i ekološki aspekt života u gradu, u rad pustio gradonačelnik Vojko Obersnel.

Kanalizacijski sustav zapadnog dijela grada Rijeke realiziran je putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od oko 70 milijuna kuna, a jamac za kredit odobren komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija bio je Grad Rijeka.

Kanalizacijski sustav na KantridiGradonačelnik Obersnel je kazao kako je projekt završen u roku od 18 mjeseci, te da je tim kanalizacijskim sustavom Rijeka postala jedini grad na Jadranu koji je riješio pitanje zagađenosti okoliša, time i mora, putem kanalizacijskog sustava.Zahvalio je na povjerenju koje je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pružila Gradu Rijeci.
Predstavnik EBRD-a iz Zagreba John Maguire je rekao da je zajam za izgradnju kanalizacijskog sustava u Rijeci najupješniji projekt na kojem je EBRD radio u Hrvatskoj, te je izrazio nadu da će poslužiti za primjer drugim projektima u zemlji, a koji imaju financijsku podršku u lokalnim jedinicama vlasti.
Zajam o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 7,5 milijuna eura potpisan je 1999. godine na rok otplate od 12 godina. Čelnici Grada Rijeke izrazili su nadu da će ta banka sudjelovati i u projektu kanalizacijskog sustava Grobinštine, koji je u pripremi.