Direkcija za komunalno redarstvo

Ravnatelj: Zdenko Pleše
Adresa: Dolac 8
Tel: 051/209-490
Faks: 051/209-366
E–mail: zdenko.plese@rijeka.hr

Besplatni telefon
Dežurnog centra: 0800–5100 u vremenu od 00-24

više

Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

više

Olupina 1.jpg

Prijava komunalnog nereda

Provodeći Odluku o komunalnom redu komunalno redarstvo nadzire održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uređenje naselja, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

više

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

Dana 31.10.2012. godine  sklopljen je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke između Grada Rijeke i tvrtke Dimnjačar d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37, na temelju kojeg ugovora će se obavljati će dimnjačarski poslovi na području grada Rijeke na vrijeme od 5 godina počevši sa danom 01.11.2012. godine.

više

kućni ljubimci.jpg

Kućni ljubimci na javnim površinama

Pojedini neodgovorni vlasnici dovode i rastrčavaju pse na zelenim površinama, ne mareći pritom o onečišćenju i protestima drugih građana. Komunalni redari zbog ograničenih ovlasti, jedino uz pomoć policijskih službenika mogu nesmetano i bez pružanja otpora građana utvrditi identitet vlasnika psa i protiv njega poduzeti odgovarajuće mjere u svojoj nadležnosti. Najveći izazov je educirati vlasnike pasa o odgovornom ponašanju prilikom izvođenja ljubimaca na javne površine te se u tom cilju podizanja svijesti naših građana poduzimaju brojne preventivne mjere, kao i represivne, u slučajevima kada postoje uvjeti za njihovu primjenu.

više

klima uređaj na fasadi.jpg

Nepropisno postavljanje reklama i klima uređaja

Uz pomoć komunalnog redarstva uklanjaju se bespravno postavljenje reklame i klima uređaji.

više

Adamićeva crnika.jpg

Oštećenje imovine u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka svakodnevno se susreće s vandalizmom, a za otklanjanje njegovih posljedica troše se velika sredstva.

više

Gliser na javnoj površini u Ul  I Zavidića 7.jpg

Ostavljanje olupina automobila na javnoj površini i plovila na nogostupu

Ostavljanje starih izrabljenih vozila na javnim površinama još uvijek nije rijetkost, a da bi došli do podataka o vlasniku olupine komunalnim redarima je potrebno dosta truda i pomoć policijske uprave.

više

O Valića 12.jpg

Prekopi na javnim površinama

Komunalni redari, brinući o komunalnom redu u našem gradu, nadziru i razne prekope na javnim površinama te njihovo pravodobno i adekvatno saniranje. Pritom vrlo često uočavaju ovakve i slične prizore koje možete pogledati u nastavku.

više

otpad.jpg

Nepropisno odlaganje komunalnog otpada

Na mnogim mjestima u gradu građani ne čekaju postavljanje ''baja'' za sakupljanje glomaznog otpada, već ga odlažu pored kontejnera za otpad iz kućanstva ili to čine na drugim mjestima stvarajući divlje deponije.

više