Direkcija za komunalno redarstvo

Ravnatelj: Alen Razum
Adresa: Dolac 8
Tel: 051/209-490
Faks: 051/209-366
E–mail: alen.razum@rijeka.hr

Besplatni telefon Dežurnog centra: 0800–5100 u vremenu od 00-24

E–mail: komunalno.dezurstvo@rijeka.hr

više

Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva

Komunalno redarstvo u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti:

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
  • obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave,
  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika,
  • obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
  • obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija.

više

Olupina 1.jpg

Prijava komunalnog nereda

Provodeći Odluku o komunalnom redu komunalno redarstvo nadzire održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uređenje naselja, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

više

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

Dana 31. 10. 2012. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke između Grada Rijeke i tvrtke Dimnjačar d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37, na temelju kojeg ugovora ta tvrtka obavljati dimnjačarske poslove na području grada Rijeke, na vrijeme od 5 godina, počevši sa danom 1. 11. 2012. g.

više

kućni ljubimci.jpg

Kućni ljubimci na javnim površinama

Problem neodgovornih vlasnika pasa je sveprisutan i svakodnevno prijavljivan od strane nezadovoljnih građana Komunalnom redarstvu. Prijave se većinom podnose protiv vlasnika pasa koji svoje kućne ljubimce izvode na javne površine (parkove, dječja igrališta, okoliš škola i slično), pri čemu ih ne izvode na odgovarajućem povodcu, ne čiste za njima njihov izmet i puštaju ih da se slobodno istrčavaju, ostavljajući ih pri tome bez nadzora. Posljedica takvog postupanja su  neuredne i onečišćene javne površine, koje uz sve napore službi za održavanje ne mogu biti u cijelosti uredne, posebno uzevši u obzir da je na području grada Rijeke registrirano i cijepljeno 5753 pasa, koji svi imaju fiziološke potrebe.

više

klima uređaj na fasadi.jpg

Nepropisno postavljanje reklama i klima uređaja

Uz pomoć komunalnog redarstva uklanjaju se bespravno postavljenje reklame i klima uređaji.

više

Adamićeva crnika.jpg

Oštećenje imovine u vlasništvu Grada Rijeke

Grad Rijeka svakodnevno se susreće s vandalizmom, a za otklanjanje njegovih posljedica troše se velika sredstva.

više

Gliser na javnoj površini u Ul  I Zavidića 7.jpg

Ostavljanje olupina automobila na javnoj površini i plovila na nogostupu

Ostavljanje starih izrabljenih vozila na javnim površinama još uvijek nije rijetkost, a da bi došli do podataka o vlasniku olupine komunalnim redarima je potrebno dosta truda i pomoć policijske uprave.

više

O Valića 12.jpg

Prekopi na javnim površinama

Komunalni redari, brinući o komunalnom redu u našem gradu, nadziru i razne prekope na javnim površinama te njihovo pravodobno i adekvatno saniranje. Pritom vrlo često uočavaju ovakve i slične prizore koje možete pogledati u nastavku.

više

otpad.jpg

Nepropisno odlaganje komunalnog otpada

Na mnogim mjestima u gradu građani ne čekaju postavljanje ''baja'' za sakupljanje glomaznog otpada, već ga odlažu pored kontejnera za otpad iz kućanstva ili to čine na drugim mjestima stvarajući divlje deponije.

više