Vlasnici grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat mogu do 11. listopada podnijeti zahtjev za sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta u 2022. godini.

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koja se nalaze na području kulturno povijesnih cjelina Groblja Kozala i Groblja Trsat u Rijeci, za djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta. Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest.

Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta. Na temelju prijedloga Liste prioriteta, a ovisno o proračunskim sredstvima Grada Rijeke, gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu prioriteta.

Programi s utvrđene Liste prioriteta mogu se sufinancirati u 40%-tnom ili 50%-tnom iznosu, odnosno najviše u iznosu od 150 tisuća kuna ovisno o broju dodijeljenih bodova.

Broj bodova ovisi o klasifikaciji grobnog mjesta, ovisno je li riječ o mauzoleju, kapeli, sarkofagu ili grobnici, o konzervatorskoj valorizaciji grobnog mjesta te građevinskom stanju i skulpturnoj valorizaciji grobnog mjesta, a dodatni se bodovi ostvaruju ako je na grobnom mjestu ukopana osoba od značaja za povijest Rijeke i Sušaka.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i posebne uvjete zaštite izdane od Konzervatorskog odjela, kao i troškovnik radova na koji su konzervatori izdali prethodno odobrenje.

Groblje Kozala

Groblje Kozala

Očuvanje spomeničke vrijednosti groblja kao cjeline

Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta već i groblja kao cjeline, te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Od 2016. godine, kada se provodi ovaj program, sufinancirana je obnova i sanacija 22 grobna mjesta, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 255 tisuća kuna.

U 2021. godini sufinancirat će se dva programa sanacije i obnove grobnih mjesta, oba na groblju Kozala. Radovi na obnovi grobnih mjesta ukupno su vrijedni 80.445,51 kn, a Grad Rijeka će obnove sufinancirati u ukupnom iznosu od 38.225 kuna. Jedno od njih je i mauzolej Vio-Bakarčić, koji je ujedno zaštićen i kao pojedinačno kulturno dobro, a za čiju obnovu sredstva izdvaja i Ministarstvo kulture i medija. Javni poziv za sanaciju grobnih mjesta u 2021. godini raspisan je kasnije nego što je to uobičajeno zbog pandemije koronavirusa.

Osim kroz program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, Grad Rijeka sredstava spomeničke rente ulaže u očuvanje spomeničke vrijednosti grobalja i kroz zaštitne radove na spomeničkoj baštini. Od 2014. godine do 2020. godine u zaštitne radove uloženo je 400 tisuća kuna sredstava gradskog proračuna, pa su tako, između ostaloga, izvedeni radovi na mauzolejima obitelji Whitehead, Gorup i Scarpa.

Groblje Kozala

Groblje Kozala

Groblja Kozala i Trsat dio turističke rute

Kako se na grobljima Kozala i Trsat nalaze brojni međunarodno značajni spomenici ili umjetnička djela, koja su zanimljiva za turističku posjetu, ta su dva riječka groblja uključena u Put europskih groblja. Put europskih groblja međunarodni je projekt u okviru udruženja ASCE, započet 2009. godine. Put europskih groblja nadopunjuje osnovnu misiju udruženja ASCE: širenje svijesti o značaju europskih groblja. Pri tom je bitno razumijevanje, da groblja nisu značajna svako za sebe kao dio baštine grada, u kome se nalaze, nego odražavaju povijesni, kulturni, društveni, arhitekturni i umjetnički razvoj cijele Europe.

Tijekom posjete i istraživanja groblja, kao pomoć, posjetitelji se  mogu poslužiti mobilnom aplikacijom ARTOUR. Dostupna je besplatno iz trgovina aplikacija Google Play ili AppStore,  te su u njoj dostupne informacije o značajnim objektima na  grobljima Kozala, Trsat i Centralnom gradskom groblju Drenova.

Značajni umjetnički radovio na groblju mogu se pogledati na web stranici Park uspomena.