Ovogodišnja 48. akcija “Solidarnost na djelu” koja se tradicionalno provodi još od 1973. godine, održat će se  i ove godine i to 8. listopada 2020. g  na Korzu, na lokaciji 128. Brigade Hrvatske Vojske (prostor između Tiska i Kraša).

Akciju pripremaju  i organiziraju članovi Štaba za provođenje akcije  “Solidarnosti na djelu”
Jedna od aktivnosti je mjerenje tlaka i šećera građanima koja će se provoditi od 9,00 do 17,00 sati.

Program se provodi u suradnji sa Gradom – Odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb u sklopu zdravstvenog prosvjećivanja građana.

Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojima se prikuplja pomoć osobama u potrebi, kao i žrtvama katastrofa i izvanrednih situacija.

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka