U 2012. godini Grad Rijeka će s 5,1 milijuna kuna financirati 86 projekata i programa raznih udruga i institucija u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, odlučeno je na kolegiju gradonačelnika. Također će se sa 113 tisuća kuna poduprijeti projekti građana iz područja zaštite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka.

Prema riječima pročelnice Ankice Perhat, sredstva za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi raspoređena su temeljem provedenog poziva, na koji je pristigao 161 prijedlog projekata i programa. Povjerenstvo je procijenilo pristigle prijave prvenstveno imajući u vidu potrebu za pružanjem usluga građanima.
“Grad Rijeka ove će godine sufinancirati nešto manje projekata nego protekle godine, za što postoji nekoliko razloga. U prvom redu, zbog opće situacije osigurano je manje sredstava, nadalje, neki kvalitetni programi na drugi su način osigurali sredstva za svoj rad, prvenstveno preko nadležnih ministarstava i fondova Europske unije, dok se neke udruge, odnosno institucije nisu ni prijavile na poziv,” kazala je pročelnica Perhat, istaknuvši kako su i neke udruge i ustanove prijavile jednokratne aktivnosti, koje će se poduprijeti na neki drugi način. Također, Grad Rijeka će pronaći načina za davanje potpore kvalitetnim projektima čiji se provoditelji nisu javili na poziv, kao što je primjerice cijepljenje protiv HVP-a. Dok su se neke udruge ugasile, pojavile su se nove, između ostaloga Udruga udomitelja djece DamDom ili pak Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”.

Temeljem iskustava iz procesa dodjele sredstava za ovu godinu, pročelnica Perhat najavila je promjene kriterija, u prvom redu u vidu ograničenja broja programa i projekata koje može prijaviti pojedina udruga ili ustanova, a promjene će sigurno uzrokovati i očekivane zakonske promjene o načinu pružanja usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Na temelju javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, ekologije i održivog razvitka, u 2012. godini Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sa 113 tisuća kuna sufinancirat će 13 projekata građana unutar triju grupa aktivnosti – obilježavanje dana Ekološkog kalendara Grada Rijeke; provođenje edukacijskih programa iz područja održivog razvitka i zaštite prirode te provođenje neovisnih programa i projekata udruga koji promiču ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvitak uopće.

I ove će godine Grad Rijeka financirati pola radnog vremena stručnog suradnika-defektologa, koji u Osnovnoj školi Pećine pruža stručnu pomoć učenicima oštećena vida.

Donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području grada Rijeke, kao i izmjene i dopune Plana lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa. Gradonačelnik Vojko Obersnel je od nadležnog odjela zatražio da provjeri nužnost ukidanja ili smanjenja ugostiteljskih terasa, objasnivši kako ne bi htio da u današnja krizna vremena Grad Rijeka bude taj koji će ugostiteljima otežavati poslovanje.

Donesena je odluka sklapanju dodatka ugovoru između Grada Rijeke i Zapadnog trgovačkog centra, kojim će se rok za izgradnju građevine i uređenje građevne čestice poslovnog bloka te izgradnju, rekonstrukciju i uređenje prometne i komunalne infrastrukture i ishođenje uporabne dozvole produljiti do 15. studenog, odnosno produljiti rok plaćanja komunalnog doprinosa. Kako je pojasnio pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, zahtjev Zapadnog trgovačkog centra ocijenjen je opravdanim, budući da je investitor prilikom gradnje istoimenog objekta imao objektivnih teškoća, između ostaloga potrebu izmjene projekata zbog stanja tla te probleme s izvođačem radova.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je, u vezi sanacije stijenskih pokosa u Ulici Franje Račkog, a zbog opasnosti o daljnjeg urušavanja, donesena odluka o ukidanju zakupa poslovnih prostora u bivšoj tvornici Parafinka. Budući da su neki od zakupnika odbili prekinuti ugovor o zakupu, do sanacije stijenskog pokosa poslovne prostore koriste na vlastitu odgovornost.