Tajana Masovčić (IDS) kazala je kako se zadnjih dana puno pisalo o štrajku radnika Čistoće zbog povećanja materijalnih prava. Ugodno je iznenađena brzom reakcijom gradonačelnika kojim su povećana materijalna prava radnika, i sada očekuje da ćemo opet imati čist grad. Zanima ju koji su daljnji koraci Grada po pitanju KD Čistoća.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako je u srijedu došlo do obustave rada koja nije bila legitimna i nije imala veze sa sindikatima. Reagirao je odmah i sazvao skupštinu društva na kojoj je dobio potporu za pregovore od svih članova skupštine, odnosno načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave gdje KD Čistoća obavlja svoju djelatnost. Osobno je razgovarao sa svim radnicima i u petak popodne održao s njima sastanak. Bili su to vrlo otvoreni i iskreni razgovori na kojima su dogovorili povećanje plaća i da radnici nastave obavljati i dalje svoje poslove. Dogovorili su temeljem ovlaštenja skupštine da se povećaju materijalna prava za 20 % i da se nastavi kolektivno pregovaranje za povećanje plaća i materijalnih prava za još 10%. To će neminovno utjecati na cijenu odvoza smeća. Podsjetio je da se uvodi individualizirani pristup odvajanja otpada. Prvi kontejneri stižu ili su već postavljeni u MO Grbci, Gornji Zamet i Pehlin, a  sukcesivno će se priključivati i ostali MO. Što se tiče cijene, podsjetio je da je individualizirano prikupljanje po manjim jedinicama lokalne samouprave skupo jer je puno manjih kućanstava pa se kamioni moraju duže sadržavati i stajati i to će utjecati na troškove. Treba razmotriti kao rashodovnu tako i prihodovnu stranu KD Čistoće i izaći s odlukom pred Gradsko vijeće. Podsjetio je da su do sada sa svim partnerima uvijek sjeli i dogovorili se o svemu i tako je to bilo i sa Čistoćom. Svjestan je učinka inflacije i u tom kontekstu naglašava kako povećanje materijalnih prava podrazumijeva veću cijenu ali i daljnje pregovore oko uvjeta rada u KD Čistoća.

Tea Mičić Badurina (PGS)  postavila je pitanje u ime roditelja OŠ Turnić gdje još od proljeća na igralištu traju odroni zida čiji dijelovi padaju na igralište koje je sada zatvoreno, a  i ravnateljica je gradonačelniku poslala pismo o tome. U međuvremenu je otpala i ograda. Navodno je škola u nekoliko navrata o tome obavještavala Grad. Zanima ju kada će započeti sanacija igrališta kako bi se osiguralo njegovo sigurno korištenje za djecu?.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako su se i njemu obratili pojedini roditelji. Obavljen je  izvid na terenu, naručeni su radovi na čišćenju i sanaciji pokosa. Do kraja tjedna bit će postavljena zaštitna mreža na sjevernoj strani igrališta, a naručena je i izrada projekta sanacije. Sanacija južnog dijela igrališta započet će odmah nakon izrade projekta.

Petra Mandić (Most) je kazala kako je prilično konsternirana činjenicom da se čim postigla nagodba sa radnicima Čistoće odmah reklo da će se ići s povećanjem cijena.  Eko plus je također povisio cijene Čistoći. Smatra da postoji prostor da povećanje plaća ne ide preko leđa građana i zanima ju da li je gradonačelnik upoznat sa financijskim pokazateljima poslovanja KD Čistoća?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako je detaljno upoznat sa financijskim pokazateljima poslovanja KD Čistoća iz kojeg se jasno vidi da će jedan dio povećanja morati ići iz cijene javne usluge. Odmah po dogovoru sa radnicima jasno je komunicirao da će tako biti da ne bude dvojbi kasnije. Određene se rezerve mogu pronaći i u tom komunalnom društvu i o tome će se još razgovarati. Korekciju cijene imali smo prije godinu i pol dana. Kontinuirano pratimo poslovanje svih KD i trudimo se da ono bude što učinkovitije.

Petra Mandić (Most) je odgovorila kako nije zadovoljna odgovorom, jer je ono što je gradonačelnik rekao bilo previše okvirno. Smatra da nije u redu da cijelo povećanje ide preko leđa građana.

Josip Ostrogović (HDZ) je naglasio kako je Grad u ožujku ove godine proveo Savjetovanje o načinu financiranja DV. U tom savjetovanju je navedeno da ekonomska cijena dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka nije mijenjana od 2008. To nije realna cijena ako znamo što je u međuvremenu napravila inflacija. Ekonomska cijena iznosi 287,64 eura. Zanima ga zašto gradonačelnik pokazuje nerealnu cijenu i iz kojih se sredstava to namiruje. Ako je cijena takva znači li to da je smanjena kvaliteta usluge i hrane u dječjim vrtićima?

Zamjenica Sandra Krpan je odgovorila kako na to neće dati odgovor jer je vijećnik Ostrogović u sukobu interesa.

Vijećnik Ostrogović je komentirao kako je ekonomska cijena vrtićima u drugim jedinicama lokalne samouprave preko 4000 kuna. Zanima ga što znači ta razlika u odnosu na prehranu djece, kvalitetu hrane. Zanima ga da li su djeca Rijeke podređena i zašto gradonačelnik vara narod kada zna da cijena nije mijenjana. Vlada RH je izašla s ekonomskim paketom mjera pa je zamolio da i Grad nešto napravi s cijenama vrtića ili ih smanji. Traži pisani odgovor.

Iva Rinčić (Nezavisna) je spomenula da smo imali požar u Čistoći i obustavu rada. Gradonačelnik je predsjednik Skupštine, vrlo dobro pozna financijske podatke. Na traženje većih plaća ponudio je 15% dok su oni tražili 30%, pa su se na kraju našli na 20%. zanima ju da li gradonačelnik zna koliki je udio plaća u rashodima KD Čistoća.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako će na  to pitanje detaljnije odgovoriti direktor društva.

Direktor Bojan Jurdana je kazao kako je trošak za plaće oko 650.000 eura, odnosno oko 8 milijuna eura godišnje, a ukupni prihodi 15,5 mil. Eura, dakle 50% prihoda otpada na trošak plaća.

Iva Rinčić (Nezavisna) je odgovorila kako, s obzirom na to da je da je gradonačelnik upoznat sa financijskim poslovanjem prema izvješću iz prošle godine, udio plaća 28% pa postoji prostor za podizanje plaća bez podizanja cijene usluge.

Danijela Bradamante (SDP) je ponovno podsjetila na problem buke terminala Brajdica. Pitanje buke je i dalje aktualno pa je interesira da li se nešto po tom pitanju poduzima?.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako ta problematika postoji i nije u potpunosti u domeni Grada. Temeljem prijava građana uputio je dopise koncesionaru, Lučkoj upravi i svim inspekcijama koje su za to mjerodavne. U dva navrata inspekcija je obavila mjerenja i utvrdila da buka ne prelazi dozvoljene granice. Čini sve što je u njegovoj moći da se pretovar radi na načina da ne ometa građane. I dalje će vršiti pritisak na sve institucije da se sve aktivnosti provode u redovno vrijeme. Podsjetio je na  činjenicu da je kontejnerski terminal u centru grada i d razvoj gospodarstva i lučkog pravca nosi određeni suživot.

Valter Štefan (HDZ)  je kazao kako je 1985 g. osnovano DVD Drenova koje će za dvije godine obilježiti 40 obljetnicu. Poslao je dopis Gradu vezano za izgradnju vatrogasnog doma koji je obećan prije 38 godina. Zanima ga kada će DVD Drenova dobiti dom koji bi trebao biti izgrađen na terenu koji su svojedobno dobili od Grad Rijeke.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako su do njega stigli  neki mejlovi vezani oko situacije u tom DVD-u i određenih smjena i trzavica među članovima. To je neka problematika koja postoji. Nema pravo miješanja, ali je mislio da putem JVP i nadležnog odjela sasluša u čemu je problematika i pokuša sudjelovati u mirenju dviju strana.

Valter Štefan (HDZ)  je kazao kako to što je gradonačelnik rekao i on čuo. Naglasio je kako DVD Drenova postoji 38 g., a još uvijek nema svoj dom. Ovaj mjesec je netko provalio u kamion i otuđio opremu vrijednu 7.000 eura, a prije godinu dana akumulatore. 2020.g. su tražili da se nađe prikladno mjesto za kamione jer mjesta gdje sada parkiraju nisu u skladu sa zakonom, ali nisu dobili konkretne odgovore. Žalosno je i smješno da građani Drenove zovu policiju da kazni DVD radi parkiranja.

Iva Davorija (Možemo!) je podsjetila da je proveden nacionalni probir djece na loš kolesterol. Svi prvašići koji su učestvovali u tome mogli su izvaditi krv kako bi se utvdila visina lošeg kolesterola. Na visokih 81% ispitanika kod čak 10.2 % utvrđen je povišeni kolesterol. To sve pokazuje kako je potrebno hitno donošenje nacionalnog programa i pokazuje koliko je važno promijeniti školske menije da budu nutritivno vrjedniji. Zanima ju hoće li uvođenjem Zdravstvenog odgoja u Rijeci  infrastrukturno riješiti problem kako pripreme jela tako i nutritivnih vrijednosti?.

Zamjenica Sandra Krpan je kazala kako se slaže sa svime što je rekla vijećnica Davorija. Radi se o poražavajućim rezultatima. Upravo na pragu toga uvodi se Zdrava prehrana u riječke OŠ. Košarica Vlade namijenjena osnovnim školama je nutricionistički užas. Podsjetila je kako je ravnateljima škola sugerirala da škole mogu koristiti jelovnike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, s koji su vrlo često ionako njima u kontaktu. Apelira da jelovnici budu u skladu sa preporukama NZZZ i o tome će organizirati sastanak sa ravnateljima i nastavnicma.

Vijećnica Iva Davorija je odgovorila kako traži pisani odgovor i zanima ju kako se namjerava doskočiti tome da  10,5% u djece u dobi od 7 godina ima loš kolesterol. Kazala je zamjenici Krpan da iskoristi poziciju da se izmijene prehrambene navike.

Nebojša Zelič (Možemo!) je kazao kako je gradonačelnik prošli mjesec dočekao prvašiće u OŠ Fran Franković. Zanima ga je li on upoznat sa stanjem u školi. Koji je plan sanacije i uređenja te škole. Podsjetio je da je Grad osnivač još 21 škole pa ga zanima postoji li neki plan uređenja igrališta i uređenja interijera i ostalih škola?

Zamjenica Sandra Krpan je kazala kako škola Fran Franković nije bila slučajan odabir. Time je Grad poslao poruku da kreće sa uređenjem svih 25 škola. Tu su školu prijavili za Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Natječaj je otvoren do sljedeće godine. Isto tako će se prijaviti i Centar za odgoj i obrazovanje koji djeluje u neprimjerenoj zgradi pa Grad namjerava izgraditi novu školu na Rujevici. Ako treba dostavit će izvješće što se uredilo preko ljeta u svim školama. Naše škole prilično dobro izgledaju, rekla je Krpan, osim škole Fran Franković, zato ona ide u obnovu prva. Naglasila je da se kada se realizira preseljenje Centra za odgoj i obrazovanje, u tu zgradu namjerava smjestiti osnovnu i baletnu školu.

Vijećnik Nebojša Zelič je replicirao da nije mislio na izvješće nego na konkretni plan koji uključuje i igrališta i interijere.

Nadja Poropat (SDP) je pitala što se tijekom  ljeta učinilo da bi se broj neupisane djece u vrtiće smanjio i da bi vrtići imali bolje uvjete rada.

Zamjenica Sandra Krpan je kazala kako prema podacima – listama koje je Grad usuglasio sa ravnateljicama vrtića, jer još uvijek nije okončan upis, 104 djece jasličke dobi ostalo neupisano. Uputili su amandman na materijal o Mreži vrtića, jer će jedan privatnik otvoriti vrtić na Drenovi za 20 djece, čime će broj neupisane djece biti 80. Podsjetila je na sve dodatne kapacitete koje je Grad otvorio u posljednje dvije godine. Postigli smo da su sva djeca od 3 do 6 godine u vrtićima. Krenuli smo sa otvaranjem dodatnih kapaciteta, pa očekujemo za nekih mjesec dana upis još 80 djece. Ono što veseli su mogućnosti korištenja dadilje, gdje je upisano oko 100 djece. Misli da su roditelji zadovoljni jer sa njihove strane nema nikakvih pritiska. Smatra kako je 2.167 kuna ekonomska cijena. Podsjetila je kako je Grad uskladio plaće djelatnika u vrtićima sa školama i pratimo sve obaveze koje ima prema svojim ustanovama-

Štefica Jagić Rađa (HDZ) je podsjetila kako je za prošle božićne blagdane umirovljenicima isplaćena Božićnica u visini 53 eura (400 kuna), pri čemu je cenzus bio 1700 kuna, odnosno 220 eura. Pošto je potrošačka košarica rasla zbog inflacije, zanima ju da li Grad ove godine planira povećanje Božićnica umirovljenicima i da li planira povećanje cenzusa?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako se cenzus značajno povećavao prošle godine i time smo izašli u susret našim umirovljenicima. Činimo sve što možemo unatoč inflaciji da pokušamo da im izađemo u susret i olakšamo život. Povećanje cenzusa ovisno je o prihodima. Izrazio je nadu da će se u raspravi oko prihoda prireza shvatiti da su ti prihodi važni i za tu svrhu. Planira se naći sa umirovljenicima na Međunarodni dan umirovljenika. Svjestan je da je sa ovim  mirovinama teško spajati kraj s krajem. Sve političke opcije govore da im je položaj umirovljenika u fokusu, pa se nada da će tako biti i nakon izbora.

Štefica Jagić Rađa (HDZ) je gradonačelniku kazala kako nije dao konkretne odgovore. Moli pisani odgovor. Smatra da se i na lokalnoj razini treba povećati iznos Božićnice.

Robert Salečić (Unija) je kazao da ga zanima da li su u sistematizaciji djelatnika KD Čistoća jasno izrečeni radni zadaci svih djelatnika, jer ima djelatnika koji imaju isto radno mjesto a drugačiji opseg radnih zadataka. Kazao je da mu se više djelatnika žalilo da ih je direktor Jurdana za vrijeme štrajka zatvorio u ured i vikao na njih. Naglasio je da zna da je to „rekla-kazala“, ali ako je tako da li će Jurdana dati ostavku?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako nema smisla da govori u direktorovo ime. Navodi trebaju biti dokazani, ne može biti rekla –kazala. Direktor može dati odgovor o čemu se radi.

Direktor Bojan Jurdana je odgovorio da što se plaća tiče postoji 11 kategorija platnih razreda i unutar toga podrazredi. Kategorički odbija tvrdnje da je tako nešto napravio nekome prijetio ili zaključavao.

Robert Salečić (Unija) je kazao kako se slaže s time da je to rekla-kazala ali ga brine kada to dođe sa tri-četiri strane.

Ana Trošelj (PGS) je kazala kako su joj se obratili građani sa najzapadnijeg dijela grada Turanj- Kostabela. Podsjetila je da je 2021. g donesena odluka o izradi Urbanističkog plana. Zanima ju hoće li i kada taj plan doći pred Vijeće i gdje je zapelo, ukoliko je zapelo?.

Odgovorila je vd. pročelnice Ljiljana Buljan naglasivši kako je Urbanistički plan Turanj u izradi. Odradili smo i prezentaciju studije utjecaja koju je napravio arhitekt Anto Žunić. Sada se obavlja zakonska procedura vezana uz studij okoliša. Sve je povezano s izmjenama GUP-a i PUP-a i kao i naknadnih uvjeta koji je postavio Konzervatorski zavod kojima je proširen obuhvat plana i zbog toga je i izmijenjen pa će tu odluku trebati naknadno izmijeniti.

Maša Magzan (Nezavisna) postavila je pitanje koji su ciljevi i logika novog preustroja gradske uprave, ako ona ne slijedi viziju razvoja grada Rijeke. Danas se pita koja je logika aktualnih kadrovskih izmjena gdje je na čelo odsjeka za urbanizam imenovana osoba pravne struke. Koja je logika da je za pojedina pročelnička mjesta navedeno da se za određene pozicije traži engleski jezik, a za tri pozicije to nije uvjet. Pita se kako je to moguće, kada znamo da se radi o globalnom jeziku u 21 stoljeću. Traži da jo se pojasni logika i cilj toga.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio vijećnici Magzan kako su joj prije dvije godine bila puna usta reorganizacije, a sad ste svi protiv nje. Rekao je vijećnici Magzan da je tri pozicije promijenila u dvije godine. Je li to vjerodostojno u politici. Mijenjate opcije kao čarape. Reorganizacija je provedena temeljem odluke koju je usvojilo Gradsko vijeće. Prije smo imali 508 djelatnika sada 430 i nešto Izvršena je temeljita reorganizacija. Ja sam pobijedio na izborima i to sam učinio. Provedeni su natječaji temeljem te odluke. Prijave su završene i uskoro ide pisano testiranje i intervju. Što se jezika tiče, danas je to common sense. Ne vrši se provjera nego samo dokaz da je netko odslušao engleski kao predmet. Misli da je to bespredmetno pitanje. Napravili smo krupne korake prema reorganizaciji. I drugi gradovi imaju mega odjele za društvene djetnosti. Ne vidi ništa sporno. U kratkoročnom razdoblju to možda neće dati rezultate, ali u srednjoročnom da. Što se urbanizma tiče, u tom odjelu sada radi 7 osoba u koji imaju arhitektonski fakultet, a planove ionako izrađuju ovlaštene tvrtke temeljem inputa naših odjela. Ne vidi u tome problem.

Maša Magzan (Nezavisna) je odgovorila kako je gradonačelnikova reakcija i način koji je se obrušio na nju simptomatična, pa neka javnost procjeni. Nisu više izbori, iskrivljavate pitanje, nisam pitala zašto nego kako, rekla je Magzan i kazala kako gradonačelnik ne razumije nezavisne liste. Traži pisani odgovor kome i čemu služi nova kadrovska politika, naglasivši da se boji da građanima i upravi ne.

Marin Račić (Nezavisni (Centar) pitao je da mu se pojasni kakvi su planovi sa vrtićima do kraja mandata, što će se raditi i u kojem roku?

Zamjenica Sandra Krpan je kazala kako su nakon dugog niza godina pripreme sada u visokoj fazi gotovosti izgradnje vrtića s Talijanskom unijom koja financira izradu projekta za novi vrtić Fiume. Aplicirali smo na Nacionalni program oporavka za izgradnju vrtića Galeb. U drugom krugu prijavili smo i gradnju DV na Rastočinama čime se ujedno rješava i pitanje parkinga stanara tog dijela grada. Zatim slijedi potpuna rekonstrukcija vrtića Grdelin. Ti kapaciteti bi trebali biti dovoljni za potrebe kada govorimo o potrebi za upis djece, gdje su zaposlena oba roditelja. To je plan svih, a ne samo ove uprave. Škurinje nema vrtić, ukoliko postoje inicijative i potreba spremni smo razgovarati i za izgradnju na tom području.

Petra Karanikić (SDP) postavila je pitanje vezano za Zdravstveni odgoj. Kaada se planira uvesti u kojoj fazi je izrada Kurikuluma?

Zamjenica Sandra Krpan je kazala kako zdrave navike počinju od malih nogu, od vrtića do osnovnih škola. Početkom listopada predstaviti će se Kurikulum Zdravstvenog odgoja. 9 od 10 upitanih građana smatra da je važno uvesti Zdravstveni odgoj. Uvođenje je predviđeno u 2024. godini. Vjeruje da će zdravstveni odgoj naučiti mlade da donose odgovore odluke.

Adrijano Rogić (HDZ) postavio je pitanje obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti koji po njemu u Rijeci nije ispunio svoj cilj jer je bio usmjeren na borbu protiv  vandalizma. Nisu prezentirana postignuća, nivo poboljšanja infrastrukture, misli da Grad mora svojim primjerom postići mobilnost nabavkom Elektro bicikala i električnih vozila. Podsjetio je da je Grad Varaždin prikazao 3 električna automobila koji su nabavljeni po cijeni od 10. 000 eura, sufinanciranih sredstvima Ministarstva. Zanima ga koliko je Grad Rijeka nabavio električnih vozila uz sufinanciranje iz Fonda?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako ne možemo urbanu mobilnost svesti samo na nabavu električnih vozila. Grad Rijeka je aktivno uključen u mrežu CIVINET koji okuplja gradove koji promiču mobilnost također i mrežu Civinet. Vandalizam je eskalirao i mislili smo da je potrebna javna osuda vandalizma jer je učestao i zato smo dali fokus na taj detalj. 2021.g. nabavljeno je 28 električnih bicikala. Neka od KD nabavila su i vozila na električni pogon. Dva nadležna ministarstva uključena su u novu tranšu nabave autobusa koji će biti na električni pogon ili na pogon vodikom. Trudimo se da to iz godine u godinu bude bolje.

Adrijano Rogić je replicirao kako je to bilo više objašnjenje nego odgovor. Ne koristimo sredstva EU nego kupujemo nego sami. Biciklistička staza do Kantride je ostala samo pusta obećanje. Poznato mu je da je Grad nabavio jedno vozilo na el. pogon, uz 19 vozila na benzinski pogon i nekoliko na dizel. Nema konkretne politike niti sinergije grada i Energa. Vrijeme je da gradonačelnik stavi naglasak na kvartovska putovanja električnim automobilom ili biciklom. Putnik bez opažanja je ptica bez krila, kazao je Rogić

Davor Štimac (Nezavisni) je govorio o problemima u turizmu u Rijeci sa kamperima. U svijetu je razvijen kamperski turizam. U Rijeci kampova nema pa su takva vozila parkirana po različitim mjestima, od Preluka do Kantride i u zoni 3 maja. Zanima ga koliko je kazni izdano zbog takvog neregularnog načina kampiranja. Da li smo kao grad našli načina da osiguramo parkiralište za takva vozila?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako je takvo pitanje došlo i od sugrađana, a i osobno je to primijetio takvo parkiranje. To je pravni vakuum u našem zakonodavstvu. Naši prometni redari mogu samo obavijestiti turističku inspekciju. Da li je to moguće regulirati gradskom odlukom i odrediti neki parking, ne vjeruje. Možemo djelovati inspekcijama, ali je svega nekoliko turističkih inspektora na području naše županije. Problem je nedostatka ljudi. Inzistirat ćemo da redari pišu, ne znam kave kazne u okviru zakona. Kamperi najviše parkiraju kod plaže za pse na Kantridi i prema 3. maju. Problem treba riješiti sinergijom svih inspekcija.

Davor Štimac (Nezavisni) je tražio pisani odozgor i preložio da se odredit mjesto gdje se može parkirati takvim vozilom.

Stipo Karaula (HDZ)  je podsjetio na požar od prije dva tjedna u reciklažnom dvorištu koje nema odobrenje nadležnog ministarstva. Požar je trajao tri dana jer reciklažno dvorište nema tehnički pregled, nema uporabnu dozvolu i nema hidrantsku mrežu. Kad se misli napraviti tehnički pregled da bi reciklažno dvorište dobilo uporabnu dozvolu?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako će dati pisani odgovor. Policija još uvijek utvrđuje zašto je došlo do požara koji je trajao tri dana. Radilo se o dubinskom požaru. Nije bilo opasnosti po okoliš. Nada se da će policija pronaći onog tko je podmetnuo. Velika količina, od čak 350 kubika se dnevno odveze. U sedmom mjesecu je odložena veća količina zelenog otpada nastalog nakon oluje. Dvorište djeluje sa svim dozvolama, no to ne znači da  stanje ne može biti bolje.

Stipo Karaula (HDZ) je pitao Filipovića zašto odgovornost prebacuje na druge, sad oluja, sad kiša. Odobrenje za uporabu morate dobiti od ministarstva koje vam je napisalo što morate imati. Kada to napravite možete napraviti tehnički pregled.

Duško Milovanović (SDP) je kazao kako trenutno kroz naš grad vozi električni autobus. Ta je tema otvarana prije 5 – 10 godina i  tada zaključeno da ti autobusi nisu adekvatni za našu konfiguraciju. Da li sada imamo povratne informacije kako se ponaša predmetni autobus, u gradskom i prigradskom području. Koliko su se koristili sredstva za obnovu voznog parka i mogu li se koristiti ta sredstva za el. Autobuse?

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako Autotrolej testira el. autobus u svrhu pripreme za natječaj iz nove tranše EU fondova. Tražimo najbolje rješenje, električni autobusi ili pogon na vodik. Ne znam detalje ovom autobusu, direktor će objasniti kako se ponaša. Morat će se promišljati o lokaciji punionice i njihove održivosti. Cilj je smanjenje razine CO2, a taj doprinos mogu dati europski gradovi.

Robert Mrvčić, direktor Autotroleja je kazao kako je  u gradu sedam dana testiran Iveco autobus. Testirali smo ravničarske i brdske linije liniju 1. 4 i 7 a, Hosti, Vežicu, Brašćine i Kozalu. Autobus nije imao najjače baterije ali je izdržao gotovo cijeli dan, odnosno preko 240 kilometara pod punim opterećenjem. Konačni pokazatelji će se dobiti nakon što se obrade podaci. Tijekom travnja testiran je električni autobus MAN. Napravit će se usporedba, ali se vidi već sad da je ovaj autobus mogao duže izdržati. Punjen je u našoj garaži, Vode se razgovori sa Ministarstvom gospodarstva i Ministarstvom prometa jer se uskoro priprema natječaj za autobuse na struju ili na vodik. Treba vidjeti koje su mogućnosti bolje. Do kraja godine trebao bi biti objavljen natječaj, kako za nabavu autobusa tako i financiranje infrastrukture. Min. gospodarstva tek treba objasniti što će se financirati

Marijan Šegota (Most) je podsjetio kako je u travnju 2023. Grad dao prijedlog rezolucije o sigurnom mjestu za žene. Tom rezolucijom Grad se obvezao svim raspoloživim kapacitetima provoditi politiku  iskorjenjivanja rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje muškaraca nad ženama i djevojčicama, kao jedan od preduvjeta za postizanje stvarne rodne ravnopravnosti, uključujući brzu reakciju nadležnih tijela bez ikakve diskriminacije. Obećao je i pomno pratiti situaciju i imati nultu toleranciju za nasilje nad ženama u javnim prostorima Grada Rijeke. Dana 19. svibnja u javnom prostoru u MO Gornja Vežica predsjednik tog MO, verbalno je i fizički nasrnuo na stariju ženu. Vidno alkoholizirani predsjednik je pobjegao i pritom toj ženi razbio i mobitel. Informirana je i njegova stranka, čiji je član. Iz Foruma žena  SDP-a nitko nije reagirao javno.

Zamjenica Sandra Krpan je kazala kako svi osuđuju to nasilje. Kada govorite o nasilniku imenujte do kraja da je taj nasilnik član HDZ-a. Vjerujem da ste i Ostrogoviću uputili to pitanje. Vjerujem u pravni poredak i policiju. Znam da je policija podvrgla alkotestu tu ženu, ali ne znam je li to učinila i s g. Bačićem koji je to učinio. Podsjetila je da je Forum žena SDP osnovan tek u lipnju. Meni kao niti jednoj ženi nećete staviti na teret što se dogodilo u mjesnom odboru. Vjerujem da će nasilnik biti osuđen. Nisam imala tu informaciju do prije nekoliko dana jer se njoj nije nitko obratio te naglasila kako to nasilje najstrožije osuđuje.

Marijan Šegota (Most) je kazao kako je u svom obraćanju rekao  da je o tome informirana stranka. Pohvaljujem što ste sada to osudili, ali ste to trebali učiniti ranije. Nada se da će Grad Rijeka sukladno rezoluciji učinit sve, da se to više ne događa.

Sabina Marov (Most) je također govorila o EU tjednu mobilnosti koji je sadržavao i Europski dan nekorištenja automobila. U gradu Rijeci se intenzivno vrši promocija romobila, sade se sadnice. Dok suština Europskog tjedna – javni prijevoz nije bio uopće obuhvaćen. Odabire se jedna tema, prošle godine, kako koristiti romobil, ove godine kako održavati romobil., Što sprječava Autotrolej da zadnjih godina ne sudjeluje makar jedan dan?.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio  kako je sličan odgovor dao ranije. Autotrolej se može i aktivnije uključiti i nastojat će to uključiti u narednom razdoblju. Ove godine smo dali naglasak na e romobile i vandalizam. Nastojimo biti u temi europske agense mobilnosti.

Aleksandar Saša Milaković (Nestranački) je govorio o stanju i načinu održavanja objekata simbola međugradske i međunarodne suradnje – Japanski park ispred OŠ Vežice je u izuzetno lošem stanju potpuno derutan, neodržavan, a i neki madraci su tamo. Fontana na Jelačićevom trgu se s vremena na vrijeme čisti. Danas izgleda jako loše. Stav je Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju da se ti spomenici trebaju adekvatno održavati. Na fontani se skine vanjski sloj šmrkom, a alge ostanu. Da li će gradonačelnik podržati zaključak odbora da se ti spomenici bolje  održavaju?.

Gradonačelnik Marko Filipović je odgovorio kako Japanski vrt održava sama OŠ Vežica. Vidjet će da li se može intervenirati s naše strane  Donirali smo 5.000 kuna prošle  godine, a dio sredstva donirao je i Rotary klub. Što se fontane tiče, ona se pere jedan put tjedno, četvrtkom, uz pranje četkama i dodavanje tretmana protiv algi. Svaki dan fontanu obiđu komunalni redari. Kameno opločenje se održava interventno. Nastojat će se osigurati dodatna sredstva ako se to procijeni potrebnim.

Aleksandar Saša Milaković je replicirao kako, ako se jednom tjedno čisti, zašto svi put kad prođe je fontana prljava. Što se tiče mramora i skulptura, jednim poliranjem bi se puno toga napravilo. Traži pisani odgovor.