Vijećnicu Ivanu Jurčić (SDP) zanimalo je pojašnjenje oko visokih računa za toplinsku energiju za veljaču, navodeći primjer stana veličine 56m2, za koji je ispostavljen račun od 1500 kuna.
Kako je pojasnio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, dva su razloga visokih računa. U prvom redu, posljedica je to povećanja cijena toplinske energije, koja bi se na razini godine trebala kretati oko 38%.
“Neću ponovno ukazivati na činjenicu da su zahtjevi za povećanje cijena čekali u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) čekali pet, šest godina. Očekivali smo povećanje računa zbog povećanja cijena, no to se poklopilo s izuzetno hladnim vremenom, što znači da je trebalo potrošiti veću količinu energenata. Također, zbog ekstremno niskih temperatura grijanje je produljeno za dva sata dnevno – po jedan sat ujutro i navečer,” istaknuo je gradonačelnik Obersnel, podsjetivši kako su i ostali građani, koji koriste druge energente za grijanje svojih stanova, zbog veće količine potrošenih energenata, dobili znatno veće račune za veljaču.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je dodao kako je u sustavu pokrića troškova stanovanja kroz Socijalni program Grada Rijeke uključeno i pokrivanje troškova toplinske energije. Tako se svima onima koji ispunjavaju socijalne uvjete, a trenutno ih je 420, subvencionira 50% cijene grijanja te je za tu svrhu u siječnju je izdvojeno je 120.000 kuna, a u veljači nešto manje od 200.000 kuna.

Vijećnica Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) ponovila je stav stranke, da se gubici Energa ne bi trebali nadoknađivati preko leđa građana. Navela je primjer stana od 70m2 za čije je grijanje u veljači plaćeno 1890 kuna, upitavši je li normalno da Rijeka ima najveću cijenu za centralno grijanje u RH, potkrijepivši primjerom Grada Zagreba. Naglasila je kako bi u Socijalnom programu trebalo osigurati više sredstava za subvenciju centralnog grijanja.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se ne može govoriti o pokriću gubitaka Energa, već o činjenici da su se HERA i bivša vlast odbile suočiti s činjenicom da je nemoguće redovno poslovati uz postojeće cijene energenata, a bez povećanja cijena.
“Slična je situacija u svim drugih hrvatskim gradovima, osim Zagreba, gdje su toplane u sustavu HEP-a, pa se gubici nadoknađuju iz cijene struje, dakle kroz cijenu električne energije gubitke plaćaju svi građani RH,” kazao je gradonačelnik, dodavši kako je do ovog poskupljenja toplinske energije, oni koji su se grijali na plin ili struju, za zagrijavanje stana veličine 65m2 izdvajali godišnje 7.000, a oni za toplane nešto više od 4.000 kuna, a čak i s ovim poskupljenjem, još uvijek je za potonje cijena za istu količinu energije isporučene energije manja. Dodao je kako, što se tiče odluke o socijalnoj skrbi, kriterij nisu visoki računi, već niska primanja.

Podsjetivši kako je Vlada donijela odluku osmanjenju PDV-a s 23% na 10% za vodne usluge, vijećnik Nikola Ivaniš (PGS) upitao je planira li se u Rijeci smanjenje cijena vode.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako će se manja cijena vodnih usluga primijeniti već za ožujak, dodavši kako će, bez obziran na povećanje PDV-a, većina drugih komunalnih usluga ostati na istoj razini. Tako cijene svojih usluga neće povećati ni Autotrolej, niti Čistoća, niti KD Kozala, što znači da će povećanje troškove ta društva snositi iz svojih redovnih prihoda.

Vijećnika Ivana Ivaniša (SDP) zanimala je istinitost informacija o loše izvedenoj gradnji podzemne garaže na Klobučarićevom trgu, koja predstavlja opasnost za korisnike garaže i javne površine na njezinom krovu te zbog koje neće biti moguće povrh nje izgraditi novu zgradu Gradske knjižnice Rijeka.
Gradonačelnik Vojko Obersnel naglasio je kako radi o neozbiljnom istupu u javnost osoba koje su od strane Grada Rijeke angažirane kao projektanti nove zgrade knjižnice. “Investitor garaže je Austrograd, a garaža je prošla tehnički pregled i dobila uporabnu dozvolu. Kad je krenulo projektiranje knjižnice i kad su se pojavile prve indicije oko mogućnih problema statike, još u srpnju 2009. godine zatražen je izvid Građevinske inspekcije, a u studenom dobili odgovor u kojem se ističe da garaža ima svu potrebnu dokumentaciju, da na garaži nema vidljivih oštećenja ni potrebe za daljnjim intervencijama, dakle ni zabrane korištenje garaža ili hodanja po javnoj površini koja se nalazi iznad nje. Dakle, poduzeli smo sve što je bilo u našoj nadležnosti, a izjave u medijima tek su metoda pritiska projektanata u kontekstu ispunjavanja njegovih želja u gradnji knjižnice,” kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako se u nalazu građevinske inspekcije jasno napominje da će u slučaju građenja knjižnice i još jedne stambeno-poslovne zgrade na Klobučarićevom trgu trebati izvršiti očajanja na samoj konstrukciji garaže, koje su prije svega rezultat izmijenjenih zakonskim propisa što se tiče statike donesenih u razdoblju od početka projektiranja.

Vijećnika Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimalo je kad će prvi cruiser uploviti u riječku luku, istaknuvši kako su za stvaranje preduvjeta za dolazak brodova uložena velika sredstva, osnovano gradsko i županijsko povjerenstvo, a u Lučkoj upravi Rijeka nije došlo do kadrovskih promjena.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je pitanje upućeno na krivu adresu, budući da Grad Rijeka nije nadležan za dovođenje cruisera.
“Lučka uprava je uložila u putnički terminal, a podsjećam da je Grad Rijeka predlagao da s putnički terminal gradi na mjestu na kojem će se objediniti autobusni, željeznički i pomorski promet. Gradsko povjerenstvo radi i nadam se da će postići određene rezultate, ali to se neće desiti preko noći, jer treba objediniti puno faktora kako bi Rijeka bila prepoznata kao zanimljivo mjesto za dovođenje cruisera. Kad bude gotov akcijski plan kao rezultat rada ovog Povjerenstva, javnost će biti obaviještena,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnik Predrag Blečič (Lista za Rijeku) zatražio je pisani odgovor o sanaciji deponija komunalnog Viševac, istaknuvši kako su se javile sumnje u korektnost javnog natječaja za izbor izvođača sanacije. Zanima ga tko financira sanaciju, kad je održano javno nadmetanje, tko su bili ponuditelji u javnoj nabavi, koje su cijene ponuđene, koji su izabrani izvođači i podizvođači te je li izabran najpovoljniji ili najjeftiniji izvođač.

Vijećnik Mate Tomljanović(HNS) postavio je pitanje o nadležnosti nad održavanjem i sanacijom Ulice Ivana Zajca oko pruge, budući da taj dio prometnice predstavlja opasnost za pješake.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se radi o državnoj cesti koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta, zahvati oko pruge u nadležnosti su Hrvatskih željeznica, dok Grad Rijeka može samo upozoravati na problem i tražiti intervenciju.

Osvrnuvši se na uređenje Ulice Rive Boduli, koja je postala jednosmjerna, vijećnik Josip Rupčić (HDZ) kazao jekako se zbog preusmjeravanja prometa stvaraju gužve u Demetrovoj ulici, budući da se u toj prometnici pretovaruje roba.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se upravo uređuje šira prometnica koja prolazi kroz lučko područje i koja će biti u funkciju rasterećenja prometa kroz Demetrovu. Istaknuo je kako problem sa zastojima u Demetrovoj ulici nastaje kad neodgovorni pojedinci parkiraju na mjesta za dostavu pa se dostava mora obavljati s ulice. Novom prometnicom povećat će se broj parkirnih mjesta, odnosno bit će isti broj parkirnih mjesta kao i prije rekonstrukcije Ulice Riva Boduli.

Osvrnuvši se na stanje u brodogradnji, točnije trenutačno stanje u brodogradilištu Kraljevica i traženje novog kupca za brodogradilište 3. maj, Tea Čaljkušić Mance (HDZ) upitala je li Grad Rijekaaktivno uključen u problem zbrinjavanja viška radnika 3. maj, odnosno njihovo ponovno zapošljavanje.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je Grad Rijeka uključen u sve aktivnosti oko brodogradilišta 3. maj te u stalnom kontaktu s upravom brodogradilišta i Vladom, dodavši ipak kako nije obveza grada provoditi restrukturiranje niti osigurati sredstva za zbrinjavanje radnika.
“Siguran sam da će se naći rješenje za 3. maj, kao što će se naći i rješenje s novim vlasnikom Kraljevice, kad se provede stečaj s preustrojem,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnik Ivan Bogdanić (HDZ) upozorio je na loše stanje u okolišu oko Reciklažnog dvorišta Pehlin te na nelegalno odlagalište staklene vune na prostoru bivše Novotehne.