Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je, nakon prihvaćenog izvještaja o provedenim mjerama za proteklu godinu, Akcijski program za mlade za 2012. godinu, kao i izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke te Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2011. godinu. Također, usvojen je i niz izmjena odluka vezanih uz poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke.

Akcijski program za mlade

Kako je istaknula pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, riječ je o sveobuhvatnom dokumentu osmišljenim s ciljem unaprjeđenja ukupnih aktivnosti jedinice lokalne samouprave i suradnih ustanova i organizacija, koje svojim djelokrugom i nadležnostima pridonose rješavanju potreba mladih te podizanju kvalitete njihova života. Od 51 mjere predviđene u 2011. godini realizirano je 47 mjera, za čiju je provedbu izdvojeno 12,6 milijuna kuna.

Dok je klub vijećnika koalicije SDP-HNS-IDS-HSLS-HSS-ARS-SDA provedbu Akcijskog programa za mlade ocijenio uspješnom, klub vijećnika HDZ-a istaknuo je kako izvješće smatra nedovoljno detaljnim, a posebno je izdvojeno kako je za stambene zajednice za pomoć mladima koji nakon stjecanja punoljetnosti
napuštaju domove za nezbrinutu djecu i mladež izdvojeno tek 5.000 kn. Pročelnica Sušanj istaknula je kako, zbog velikog broja mjera koje su se željele predstaviti u sažetom obliku, ponegdje nema puno detalja o programima, pojasnivši kako se 5.000 kn izdvojenih za stambene zajednice odnosi na dio troškova režija, budući da ostatak troškova pokriva nadležno ministarstvo. Ujedno je napomenula kako Odjel za odgoj i školstvo pokreće evaluaciju mjera uključenih u Akcijski program za mlade, kako bi se procijenili rezultati njihova provođenja na unapređenje kvalitete života mladih u Rijeci.

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rijeke za 2011. godinu

Predstavljajući Izvješće predsjednik Savjeta mladih Vojko Braut posebno je istaknuo projekt “Digitalni grad”, koji su podržali Odjel gradske uprave za kulturu i Turistička zajednica Grada Rijeke. Radi se o interaktivnom projektu koji omogućuje brz i kvalitetan uvid u 52 kulturne i turističke lokacije na području grada Rijeke putem QR kodova. Projekt je informatički spreman, još jedino se mora postići dogovor o tome na koji će se način QR kodovima označavati turističke lokacije.

Niz odluka vezanih uz gospodarenjem poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke

Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2012.

Usvojen niz odluka vezanih uz gospodarenjem poslovnim prostorima

Gradsko vijeće usvojilo je niz odluka vezanih uz gospodarenjem poslovnim prostorima, a čije su izmjene u prvom redu potaknute izmjenom zakonskih rješenja. Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora te Odlukom o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, između ostaloga, smanjen je rok ugovorenog zakupa sa 10 na 5 godina, u slučajevima kada se sklapaju novi ugovori o zakupu nakon isteka dotadašnjeg.

Izmjenama Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke dozvoljena je prodaja poslovnih prostora u zakupu sadašnjim zakupnicima, zakupnicima odnosno sadašnjim korisnicima poslovnog prostora bez javnog natječaja, po tržišnoj cijeni umanjenoj za neamortizirani dio ulaganja (najviše do 30% tržišne vrijednosti) uz uvjet da sadašnji zakupnik, zakupnik odnosno sadašnji korisnik poslovnog prostora nema dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Rijeke, ali niti dugovanja prema zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja. Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je kako je izmjenama odluke dana mogućnost, ali nije nametnuta i obveza Grada Rijeke da proda svoje poslovne prostore.

“Namjera Grada Rijeke nije prodavati poslovne prostore, budući da prihod od između 70 i 80 milijuna kuna i jedan od najvećih prihoda u RH, razmjerno puno veći prihod od najma poslovnih prostora u Zagrebu,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo je kako Grad Rijeka ovakvim odlukama ne štiti u dovoljnoj mjeri gradski interes, naglasivši kako niz poduzetnika daje prostore u podnajam te ostvaruju profit na razlici između izlicitirane cijene najma i plaćanja podnajma, sklapajući podnajam na temelju tzv. poslovno-tehničke suradnje. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako se radi o insinuacijama, naglasivši kako se svaki prostor dat u podnajam kontrolira, od toga tko je u podnajmu, koliko plaća podnajam do toga tko su zaposleni i kod koga su zaposleni.

Izmjena načina naplate parkiranja na javnom parkiralištu

Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2012.

Ograničenje parkiranja u 0. zoni produljeno na dva sata

Na temelju usklađivanja tarifnih zone parkiranja, izmijenjeni su Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, čime je ograničenje parkiranja u 0. zoni produljeno s dosadašnjeg jednog sata na dva sata parkiranja, a u I. zoni sa dosadašnjih dva sata na tri sata parkiranja. Odgovarajući na primjedbu vijećnika Danka Švorinića (Lista za Rijeku) da je ovakva odluka u suprotnosti s pojašnjenjima o usklađivanju tarifnih zona, objašnjenih potrebom za većom protočnošću prometa, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je nakon što su proširena područja 0. i I. zone ocijenjeno kako je jedan sat u nultoj, odnosno dva sata u prvoj zoni premalo vremena da bi se obavili poslovi zbog kojih građani dolaze u središte grada.

Razrješenje dijela članova kulturnih vijeća

Usvojena je odluka o razrješenju dijela članova kulturnih vijeća Grada Rijeke te je tom prilikom vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) otvorio pitanje mogućeg sukoba interesa članova kulturnih vijeća. Švorinić je istaknuo kako se kod dijela vijećnika pojavljuje problem, jer kulturna vijeća čiji su članovi odlučuju u programima koje su sami prijavili. Naglasio je kako će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća pokušati pokrenuti izmjene Odluke o kulturnim vijećima Grada Rijeke, kako bi se takve situacije izbjegle. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se pokazalo da je u praksi takva odluka neprovediva, budući da je u tako maloj zemlji kao što je Hrvatska, odnosno u Rijeci gotovo nemoguće pronaći takve osobe.