Gradsko vijeće Grada Rijeke najvećim je dijelom sjednice raspravljalo o Informaciji o odnosu Grada Rijeke i “Tržnice Rijeka” od 1992. godine do danas, koju je podnio gradonačelnik Vojko Obersnel.

Tomislava Zečević Pedić (HDZ) upitala je li istina da je ravnatelj Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke Vladmir Benac, ujedno i vlasnik tvrtke Planus projekt, koja se bavi istovrsnom djelatnošću, pa bi mogao biti u sukobu interesa. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako ne zna je li informacija točna, ali je istaknuo kako su svi dužnosnici i ravnatelji ustanova i direktori komunalnih društava potpisali odluku po kojoj ne mogu biti suvlasnici tvrtki koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost. Istaknuo je kako će provjeriti navode i potom odgovoriti na vijećničko pitanje.

Marko Filipović (SDP) upitao je što se događa s, u eksploziji nastradalom, objektom Meduze. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je nakon četiri godine sporova, nakon sudske odluke stari zakupnik napustio prostor. Trenutno se prikupljaju ponude za rušenje objekta, a prostor će biti uređen sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji.

Danko Švorinić (Lista za Rijeku), pozivajući se na nedavnu odluku Grada Koprivnice da godišnje naplati 7 milijuna kuna za pravo služnosti od državnih tvrtki za korištenje kanala za polaganje različitih kabela, upitao je koliko je po toj osnovi planirano prihoda u gradskom proračunu. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se takva odluka u Gradu Rijeci  primjenjuje već duži niz godina, a godišnje se uprihoduje nekoliko milijuna kuna.

Božu Mimicu (HSS) zanimalo je postoji il mogućnost usklađivanja održavanja sajma knjiga, jednog koji se održava već tri godine – Sajma knjiga i časopisa Kičma te novog, u organizaciji županijske organizacije nakladnika, koji bi se trebali održati u isto vrijeme. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako ga veseli inicijativa o novom sajmu knjiga, no smatra kako nije dobro da se održavaju paralelno. Grad Rijeka pokušava s organizatorima sajmova pronaći zajedničko rješenje, objedinjavanje u jedan sajam ili održavanje u različitim terminima, no Grad ipak ne može nikom ništa narediti.

Vesna Buterin (HDZ) upitala je do kada će Grad trošiti sredstva suprotno zakonu o komunalnom gospodarstvu i spomeničkoj renti, budući da je, po njezinim riječima, u proteklom mandatu nenamjenski potrošeno preko 132 milijuna kuna. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je revizija nalaz o nenamjenskom trošenju sredstava uputila na više od 80% jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. To pokazuje kako se radi o nelogičnom zakonskom rješenju, zbog čega je Udruga gradova u više navrata predlagala da se na drugačiji način definiraju sredstva, odnosno da se komunalna naknada zamjeni porezom na imovinu ili da se dozvoli korištenje sredstava komunalne naknade i za druge namjene, no inicijativa nikad nije naišla na odobravanje.

Matu Tomljanovića (HNS) upitao je hoće li Grad Rijeka reagirati na činjenicu da su iz novih putovnica izostavljen Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je prije mjesec dana uputio protestno pismo nadležnim ministarstvima, ali odgovor još nije stigao.

Nikolu Ivaniša (PGS) zanimalo je hoće li Stadion Kantrida biti kandidiran i uređen da bude središnji stadion za Mediteranske igre. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo da postoje dvije varijante. U prvoj bi za Igre bio kandidiran Stadion Kantrida, na kojem bi onda trebalo smanjiti tribine zbog izgradnje dodatne dvije atletske staze, dok je druga mogućnost izgradnja stadiona na Rujevici za 40.000 gledatelja, uz koji bi bilo sagrađeno i više drugih igrališta te komercijalni objekti, sve kako bi se što manje opteretio gradski i državni proračun. U javnosti se govori i o mogućnosti “okretanja” stadiona Kantrida, no studije su pokazale kako bi za to potrebno nasipavanje stajalo više od gradnje novog stadiona.

Ana Komparić-Devčić (SDP) upitala je o problemu pristupne ceste za zgradu na adresi Zvonimirova 3. Gradonačelnik je istaknuo kako je pronađeno privremeno rješenje, koje će omogućiti i pristup kućama, a istovremeno se radi na trajnom rješenju. Pristupna cesta će biti vezana uz Ulicu Milutina Barača, što je prihvatljivije rješenje i iz sigurnosnih razloga, jer će se izbjeći prijelaz preko pruge, prije čega je potrebno razriješiti imovinsko-pravne odnose.

Šimu Jagičića (HNS) zanimalo jekakvo je stanje ugostiteljskih objekata na Kostabeli.Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako su, nakon raskida ugovora o najmu s prethodnim zastupnikom,u nekoliko navrata raspisivani natječaji za novog vlasnika ili korisnika prava građenja. Unatoč iskazanom interesu, rezultati natječaja nisu bili povoljni za grad. Jedna od osnovnih primjedbi potencijalnih zakupnika odnosi se na stroga ograničenja definirana Uredbom o zaštiti obalnog pojasa, a onda i Zakonom o prostornom planiranju i građenju, koji ograničavaju izgrađenost područja do mjere koju potencijalni investitori smatraju granično isplativom. Dakle, prostori su i dalje u vlasništvu Grada, no oni se u ovom trenutku ne koriste, budući da bi obnova do stavljanja u funkciju iziskivala znatna financijska sredstva. Upravo se radi na analizi mogućnosti implementiranja drugih sadržaja, no u svakom slučaju ne bi trebala biti privatna stambena izgradnja.

Denisa Pešuta (Lista za Rijeku) zanimalo je hoće li Grad Rijeka u suradnji s gradovima i općinama riječkog prstena lobirati kod Hrvatskih pošta da se njihov novi logistički centar, koji bi se trebao prostirati na 100.000 m2, sagradi u Rijeci ili njezinoj okolici. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako pristup metroplizacije, u kojem je sve orijentirano na Zagreb, koči razvoj cjelokupne republike hrvatske. Smatra kako ponuda grada i riječkog prstena nije dovoljno motivirajuća, bez sveobuhvatnog dokumenta koji će definirati sveukupni regionalni razvoj Hrvatske.