U sklopu europskog projekta SumBooST2 (Sustainable Urban Mobility Boost Toolbox Upgrade) u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao projektni partner, trenutačno je u tijeku provođenje anketnog istraživanja među širom javnosti.

Građani ispunjavaju anketni upitnik koji sadrži pitanja o optimizaciji javnog prijevoza (uvođenje više polazaka u vršim satima, razmatranje uvođenja besplatnog javnog prijevoza,  smanjenju korištenja osobnih automobile, uvođenju  “carpool” – zajedničkog putovanja više osoba privatnim automobilom na relaciji od kuće do posla (zajedničkog odredišta) te dijeljenje troškova, uključivanju pomorskog prometa s integriranim biciklističkim prijevozom kao mogućeg rješenja, zabrani parkiranja automobila na nogostupima i izgradnji biciklističke rute na dionici između zone Kantrida i zone Rijeka centar i sl., odnosno rješenjima koja bi mogla poboljšati prometni sustav u Gradu Rijeci.

Nakon provedenih istraživanja u gradu Rijeci, identificirani su parovi zona, prometni problemi unutar identificiranih zona te su predložena prometna rješenja. Cilj istraživanja koje se provodi putem anketnog upitnika je prikupljanje povratnih informacija od lokalnog stanovništva na predložena rješenja.

Važno je napomenuti kako anketni upitnik ne prikuplja osobne podatke ispitanika.

EIT Urban Mobility

Projekt SUMBooST2 sufinanciran je od strane „EIT Urban Mobility-a“, inicijative Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) koje je tijelo Europske Unije. Partneri na projektu su Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Ericsson Nikola Tesla d.d., Grad Rijeka i Grad Dubrovnik.

Projekt SUMBooST2 razvija univerzalno primjenjivu metodologiju znanosti o podacima koja iz velikih anonimiziranih skupova podatka prikupljenih od telekomunikacijskog operatera izdvaja ključne parametre urbane mobilnosti, kao i izvorišno/odredišne matrice. Ključni cilj projekta je doprinijeti održivosti prometnog sustava i potaknuti promjene u modalnoj distribuciji u korist održivih oblika prijevoza, odnosno smanjenje korištenja osobnih automobila u urbanim sredinama.

Nakon provedenih istraživanja u gradu Rijeci, identificirani su parovi zona, prometni problemi unutar identificiranih zona te su predložena prometna rješenja. Cilj anketnog upitnika je prikupljanje povratnih informacija od lokalnog stanovništva na predložena rješenja. Važno je napomenuti kako anketni upitnik ne prikuplja osobne podatke ispitanika.