U sklopu Europskog projekta SUMBooST2 (“Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade”) u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao projektni partner provodi se istraživanje šire javnosti s ciljem poboljšanja prometnog sustava.

Građani ispunjavaju anketni upitnik koji sadrži pitanja o radnoj aktivnosti, mjestu polazišta i odredišta svakodnevnog putovanja, najučestalijem načinu svakodnevnog putovanja, lokacijama na kojima najčešće imaju slobodne aktivnosti (kulturna, sportska događanja, sportske aktivnosti, rekreacija i sl.) te načinu na koji putuju na slobodne aktivnosti (osobno vozilo, javni prijevoz, bicikl, električni romobil, taksi ili pješačenje).

Istraživanje koje se provodi putem anketnog upitnika usmjereno je na daljnja poboljšanja prometnog sustava na području održivosti i zaštite okoliša na području Grada Rijeke. Važno je napomenuti kako anketni upitnik traje jednu minutu te ne prikuplja osobne podatke ispitanika.

Projekt “Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade” sufinanciran je putem inicijative EIT Urban Mobility, pokrenute od strane Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), kao tijela Europske Unije. Osim Grada Rijeke, partneri na projektu su Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ericsson Nikola Tesla d.d. i Grad Dubrovnik.

EIT Urban Mobility

Cilj projekta je stvaranje novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava.

Navedena metodologija će dionicima uključenim u planiranje i pružanje usluga vezanih za urbanu mobilnost  omogućiti upotrebu novih izvora podataka, alata i metoda kako bi učinkovito koristili podatke iz stvarnog svijeta za planiranje održive urbane mobilnosti te temeljem njih stvorili nova rješenja za identificirane probleme u prometnom sustavu.

Projekt SUMBooST2 nastavak je projekta SumBOOST (Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox), kojim je Grad Rijeka dobio novu stratešku podlogu za realizaciju mjera iz područja urbane mobilnosti koje će značajno unaprijediti prometni sustav grada i usmjeriti ga na korištenje održivih oblika mobilnosti. Rezultati analiza dostupni su na portalu otvorenih podataka Grada Rijeke.