Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem poziva vlasnike odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest, na području grada Rijeke, da Gradu Rijeci dostave podatke o lokacijama građevina, kao i podatke o procjeni količina i stanja materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), objavljuje

Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području grada Rijeke, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16) dostave Gradu Rijeci podatke o lokacijama građevina ( više/stambene građevine, garaže, pomoćni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina i stanja materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Navedeni podaci dostavljaju se u obliku popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest, zaključno do 25. studenoga 2017. godine.

 

Ispunjeni obrasci se mogu dostaviti:

  • osobno u pisarnicu Grada Rijeke, adresa: Titov trg 3, 51000 Rijeka.
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51000 Rijeka ili
  • na e-mail urban-eko@rijeka.hr ili
  • putem elektroničkog obrasca.

Prikupljeni podaci će se, po isteku roka za prijavu, proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.