Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje Odluke o izmjeni i dopunama Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Odluke su objavljene u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 7/22 od 12. svibnja 2022.