Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, upućuje

OBAVIJEST

zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kojima ističe ugovor o zakupu, da su temeljem čl. 6., st. 5.  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15 i 112/18) u obvezi podnijeti zahtjev za sklapanjem novog ugovora o zakupu najkasnije 120 dana prije isteka ugovora, kako bi Grad Rijeka spomenutim zakupnicima mogao poslati ponudu za sklapanje ugovora o zakupu u roku od 90 dana prije isteka ugovora.

U privitku ove obavijesti je zahtjev koji je potrebno ispuniti i poslati preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Rijeka, Titov trg 3 ili osobno predati u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.

Skip to content