Otvorena je ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Rijeku.

Grad Rijeka, kao Nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na navedenom području. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža) otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak na području Grada Rijeke.

Ponovljenu drugu javnu raspravu provodi NP Grad Rijeka u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta.

Grad Rijeka sukladno Uputi Hrvatske agencija za mrežne djelatnosti HAKOM-a, kao Nositelja okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) usvojenog Odlukom Vlade RH i imenovanim Nositeljem (NOP) istom Odlukom, o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8. ožujka 2019., pokreće ponovljenu drugu javnu raspravu projekta.

Ponovljenom drugom javnom raspravom provodi se i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Ranije iskazani komercijalni interes nije predmet ove javne rasprave, stoga ne treba ponovno iskazivati podatke o planovima ulaganja, koji su već dostavljeni u prethodno provedenoj javnoj raspravi.

Datum otvaranja rasprave: 21.05.2019.

Datum zatvaranja rasprave: 05.06.2019.

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Obavijest o pokretanju ponovljene druge javne rasprave;
  2. Dopis NOP ONP o pokretnju ponovljene druge javne rasprave;
  3. Prilog A ponovljenoj javnoj raspravi za verifikaciju boja područja Grad Rijeka revB (Upitnik),
  4. Odluka o prihvaćanju komercijalnog interesa HT – Grad Rijeka;
  5. Odluka o prihvaćanju komercijalnog interesa RUNE ADRIA_Grad Rijeka
  6. Obrazac za javnu raspravu,

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 05.06.2019. godine u 15 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte zid@rijeka.hr ili poštom na adresu Grad Rijeka – Zavod za informatičku djelatnost, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Izvješće s ponovljenog drugog postupka javne rasprave