Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu obavještava građane, ovlaštene predstavnike suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udruge građana da se u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu te u sjedištima mjesnih odbora od 28. ožujka do 15. travnja 2022. godine zaprimaju prijedlozi za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (Male komunalne akcije) za 2023. godinu.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i sl.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize mogućnosti realizacije. Naime, Grad Rijeka ova uređenja može realizirati na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu Grada stoga obrada prijedloga obuhvaća i te provjere.

Na temelju pristiglih prijedloga, vijeća mjesnih odbora izradit će program i utvrditi prioritete u rješavanju koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću krajem godine činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2023. godini.

Udruge građana te ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih objekata svoje prijedloge za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu mogu uputiti:

  1. za područje Mjesnog odbora Brajda-Dolac Luka i :
   – Pomerio 26, tel. 209-939mo.brajda-dolac@rijeka.hr
   – Verdieva 11, tel. 209-915 mo.luka@rijeka.hr
  2. za područja Mjesnih odbora Školjić – Stari grad i Centar Sušak:
   – Ružićeva 14, tel. 209-370mo.skoljic-starigrad@rijeka.hrmo.centar-susak@rijeka.hr
  3. za područja Mjesnih odbora Grbci i Gornji Zamet:
   – Dražička 4, tel. 637-741mo.grbci@rijeka.hr
   – Milice Jadranić 2A, tel. 401-871mo.gornji-zamet@rijeka.hr
  4. za područja Mjesnih odbora Svilno i Pašac:
   – Svilno 82, tel.252-298mo.svilno@rijeka.hr
   – Balde Fućka 39, tel. 252-530mo.pasac@rijeka.hr
  5. za područja Mjesnih odbora Draga i Sveti Kuzam:
   – Brig 24, tel. 458-270mo.draga@rijeka.hr
   – Sveti Kuzam 19, tel. 251-498mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
  6. za područje Mjesnog odbora Drenova
   – Cvetkov trg 1, tel. 255-275mo.drenova@rijeka.hr
  7. za područje Mjesnog odbora Gornja Vežica:
   – Dr. Zdravka Kučića 1, tel. 209-938mo.gornja-vezica@rijeka.hr
  8. za područja Mjesnih odbora Orehovica:
   – Kalina 2, tel. 459-068mo.orehovica@rijeka.hr
  9. za područje Mjesnog odbora Kantrida:
   – Lovranska 10, tel. 262-854mo.kantrida@rijeka.hr
  10. za područje Mjesnog odbora Kozala:
   – Volčićev trg 2, tel. 209-934mo.kozala@rijeka.hr
  11. za područja Mjesnih odbora Belveder i Brašćine-Pulac:
   – Volčićev trg 2, tel. 209-935mo.belveder@rijeka.hrmo.brascine-pulac@rijeka.hr
  12. za područja Mjesnih odbora Mlaka i Potok:
   – Giuseppea Duelle 2B, tel. 209-371mo.mlaka@rijeka.hr
   – Milana Butkovića 2, tel. 211-168mo.potok@rijeka.hr
  13. za područje Mjesnog odbora Pehlin:
   – Pehlin 58, tel. 269-617mo.pehlin@rijeka.hr
  14. za područja Mjesnih odbora Podmurvice i Banderovo:
   – Dubrovačka 2, tel. 672-365mo.podmurvice@rijeka.hr
   – Rudolfa Tomšića 15 , tel. 209-916mo.banderovo@rijeka.hr
  15. za područje Mjesnog odbora Podvežica:
   – Kvaternikova 58, tel. 209-917mo.podvezica@rijeka.hr
  16. za područje Mjesnog odbora Pećine:
   – Janka Polić Kamova  73A, tel. 436-233mo.pecine@rijeka.hr
  17. za područje Mjesnog odbora Srdoči:
   – Miroslava Krleže 4, tel. 624-358mo.srdoci@rijeka.hr
  18. za područja Mjesnih odbora Turnić i Sveti Nikola:
   – Franje Čandeka 36b, tel. 209-919mo.turnic@rijeka.hr
   – Zametska 6, tel. 209-918mo.sveti-nikola@rijeka.hr
  19. za područje Mjesnog odbora Škurinje:
   – Save Jugo Bujkove 44, tel. 268-100mo.skurinje@rijeka.hr
  20. za područje Mjesnog odbora Škurinjska Draga:
   – Porečka 94, tel. 514-968mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
  21. za područje Mjesnog odbora Bulevard:
   – Šet. I. G. Kovačića 12, tel.423-602mo.bulevard@rijeka.hr
  22. za područje Mjesnog odbora Krimeja:
   – Kumičićeva 50, tel. 216-597mo.krimeja@rijeka.hr
  23. za područja Mjesnih odbora Grad Trsat i Vojak:
   – Trg Viktora Bubnja 2/A, tel. 209-937mo.grad-trsat@rijeka.hr
   – Mihanovićeva 1, tel. 209-271mo.vojak@rijeka.hr
  24. za područje Mjesnog odbora Zamet:
   – Trg riječkih olimpijaca 3, tel. 209-270mo.zamet@rijeka.hr

Za eventualna pojašnjenja i detaljnije informacije možete se obratiti u sjedište Vašeg mjesnog odbora na gore navedene telefone ili u Direkciji za mjesnu samoupravu i upravu i to:

 • od ponedjeljka do petka od 8.00 do 12.00 sati.