Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanje s javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ broj 94/13 i 73/17), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) te Zaključka Gradonačelnika 023-01/17-04/86-10 od 7. studenog 2017. godine objavljuje

 POZIV ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU S JAVNIM UVIDOM I JAVNIM IZLAGANJEM O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 30 dana, od 8. studenog do 7. prosinca 2017. godine.

Savjetovanje će se provesti putem mrežnih stranica Grada Rijeke za provedbu e-konzultacija te izlaganjem elaborata Nacrta plana s mogućnošću upisa prijedloga, primjedbi i mišljenja u Knjigu prijedloga i primjedbi na mjestu javnog uvida.

Uvid u elektronski oblik nacrta Plana biti će omogućen na mrežnoj stranici Grada Rijeke. Uvid u elaborat Nacrta Plana u analognom obliku biti će omogućen u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

Javno izlaganje Nacrta Plana održat će se 20. studenog 2017. godine u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt prijedloga Plana mogu se do 7. prosinca 2017. uputiti na slijedeći način:

  • poštanskom dostavom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51. 000 Rijeka
  • upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi na mjestu javnog uvida
  • putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 s naznakom: „PGO Rijeka“
  • elektronskom poštom na adresu urban-eko@rijeka.hr
  • putem obrasca na stranici E-konzultacija na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni s podacima o podnositelju, u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.

Skip to content