Od 6. studenoga do 15. prosinca 2023. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za dodjelu Božićnice u 2023. godini.

 • Božićnica je jednokratna novčana potpora u iznosu od 60 eura
 • Božićnicu može ostvariti osoba starija od 65 godina bez osobnog prihoda uz uvjet da je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samačko kućanstvo 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana), te uz uvjet da osim stana/kuće u kojoj kućanstvo osobe stanuje, nitko od članova njegova/njezina kućanstva nema u (su)vlasništvu stan ili kuću koju može iznajmiti ili otuđiti ili poslovni prostor.

Dokumentacija za dokazivanje uvjeta:

 • osobna iskaznica (preslika)
 • uvjerenje o prebivalištu/stalnom boravku svih članova kućanstva/po potrebi i određenih srodnika koji nisu članovi kućanstva (ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rijeka preuzme elektronički zapis MUP-a)
 • broj bankovnog tekućeg ili zaštićenog računa (preslika)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u RH
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu godinu (ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rijeka preuzme elektronički zapis Porezne uprave)
 • izvadak iz matice rođenih osobe (samca) ne stariji od šest mjeseci (ne prilaže stranka ako su njeni podaci upisani u Maticu rođenih RH, podnositelj je suglasan da Grad Rijeka preuzme elektronički zapis MUP-a)
 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima u zadnja tri mjeseca za svakog člana kućanstva (preslike):
  • dijete do kraja OŠ obrazovanja: potvrda nije potrebna
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljinog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Grad Rijeka ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Zahtjev se preuzima na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr ili u šalter-sali Gradske uprave i podnose uz prateću dokumentaciju putem:

 • pošte na adresu Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Titov trg 3, 51 000 Rijeka
 • osobno radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4 i 5.