Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom – Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje da su na web stranici Grada Rijeke objavljene izmjene natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog 01. prosinca 2021. godine.

Izmjene se odnose na:

  • rok za dostavu prijava po predmetnom natječaju koji se s 13. prosinca 2021. godine mijenja na 20. prosinca 2021. godine – odnosno natječaj ostaje otvoren do 20. prosinca 2021. godine.
  • rokove za održavanje licitacija sukladno novom datumu za dostavu prijava
  • izmjenu djelatnosti za poslovni prostor oglašen pod brojem 1. natječaja – Korzo 40/C na način da ista sada glasi: 47.71 – Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama – asortiman: renomiran/i brend/ovi, te u odnosu na isti prostor su izmijenjeni opći uvjeti natječaja na način da je u sklopu prijave za predmetni poslovni prostor potrebno dostaviti i:
    • izjavu natjecatelja o tome koji/e renomiran/i brend/ove namjerava ponuditi javnosti u obavljanju djelatnosti trgovine na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama;
    • odabrani najpovoljniji natjecatelj – zakupnik poslovnog prostora pod rednim brojem 1 do trenutka sklapanja ugovora obvezan je dostaviti potvrdu, ugovor (ili drugi odgovarajući dokaz) da je ovlašten od strane renomiranog brenda/ova obavljati djelatnost trgovine brenda/ova za koje je dostavio izjavu uz samu prijavu