Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 40 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do 28. rujna 2020. godine do 15,30 sati. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 28. rujna 2020. godine do 15,30 sati.

NAPUTAK:

  • da biste otvorili tabelarni pregled natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – popis prostora, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
  • da biste otvorili tekstualni dio natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – uvjeti natječaja, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
POPIS OGLAŠENIH POSLOVNIH PROSTORA 
Redni broj Poslovni prostor Korisna površina u m² Položaj na karti grada Rijeke
ZONA Adresa i tlocrt u pdf. formatu
1 2 3 4 6
1 I

Frana Supila 12/B

(Stari grad)

93 google map
2 I

Kružna 3

(centar grada)

53 google map
3 I

Kružna 8/III kat

(centar grada)

129 google map
4 I

Trpimirova 2/VI

(centar grada)

138 google map
5 II

Braće Fućak 2

(Zamet)

35 google map
6 III

Krnjevo 12/A

(Krnjevo)

400 google map
7 0

Korzo 22/I kat

(centar grada)

36 google map
8 0

Korzo 28/A

(centar grada)

42 google map
9 0

Trg Republike Hrvatske 2/III kat

(centar grada)

54 google map
10 I

Adamićeva 5/A

(centar grada)

82 google map
11 I

Dolac 8/suteren

(centar grada)

48 google map
12 I

Erazma Barčića 4/A

(centar grada)

366 google map
13 I

Frana Supila 12

(Stari grad)

14 google map
14 I

Matije Gupca 16/I kat

(centar grada)

23 google map
15 I

Trg Matije Vlačića Flaciusa 7

(Stari grad)

46 google map
16 I

Zagrebačka 21/III kat

(Gradska tržnica)

20 google map
17 I

Žrtava fašizma 2/II kat

(centar grada)

20 google map
18 I

Wenzelova 2/II kat

(kod gradskog kazališta)

193 google map
19 II

Baštijanova 3/B

(Belveder)

18 google map
20 II

Baštijanova 5/B

(Belveder)

32 google map
21 II

Blaža Polića 2/IV kat

(Brajda)

129 google map
22 II

Ciottina 19/prizemlje

(Brajda)

38 google map
23 II

Ciottina 19/I kat

(Brajda)

90 google map
24 II

Krešimirova 22/A

(Brajda)

410 google map
25 II

Školjić 2/A

(Školjić)

74 google map
26 II

Viktor Cara Emina 4/D

(Brajda)

156 google map
27 III

Balde Fućka 39

(Pašac)

13 google map
28 III

Brig 45

(Sušačka Draga)

549 google map
29 III

Franje Račkoga 6

(Sušak)

72 google map
30 III

Fužinska 38/A

(Drenova novo naselje)

64 google map
31 III

Krešimirova 60/D

(Mlaka)

30 google map
32 III

Krešimirova 60/E

(Mlaka)

102 google map
33 III

Lužine 1

(Rujevica)

267 google map
34 III

Pehlin 58

(Pehlin)

48 google map
35 III

Ružićeva 34

(Školjić)

844 google map
36 III

Strossmayerova 13/B

(Sušak)

94 google map
37 III

Strossmayerova 23/B

(Sušak)

22 google map
38 III

Trinajstićeva 9/A

(Kozala)

51 google map
39 III

Uspon Ladislava Tomee 2/A

(Mlaka)

184 google map
40 III

Vukovarska 84/B

(Podmurvice)

38 google map

Popis ulica po zonama, karte ulica poslovnih prostora po zonama, početne cijene zakupnine po grupama djelatnosti te normativni akti koji reguliraju zakup poslovnog prostora mogu se preuzeti na stranicama Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene.