Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju je objavljeno 30 slobodnih poslovnih prostora na različitim lokacijama. Prijave se primaju do 08. prosinca 2020. godine do 15,30 sati. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji, u zatvorenoj omotnici, može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom, odnosno mora biti zaprimljena u pisarnici Grada Rijeke najkasnije do 08. prosinca 2020. godine do 15,30 sati.

NAPUTAK:

  • da biste otvorili tabelarni pregled natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – popis prostora, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
  • da biste otvorili tekstualni dio natječaja trebate kliknuti – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – uvjeti natječaja, a potom kliknuti na “Open” (na dnu ekrana)
POPIS OGLAŠENIH POSLOVNIH PROSTORA 
Redni broj Poslovni prostor Korisna površina u m² Položaj na karti grada Rijeke
ZONA Adresa i tlocrt u pdf. formatu
1 2 3 4 6
1 I

Frana Supila 13/A

(Stari grad)

104 google map
2 I

Jelačićev trg 1/B

(centar grada)

43 google map
3 I

Kružna 3

(centar grada)

53 google map
4 0

Jadranski trg 4/III kat

(centar grada)

44 google map
5 0

Korzo 22/I kat

(centar grada)

36 google map
6 0

Korzo 28/A

(centar grada)

42 google map
7 0

Sokol-kula 4/B

(Stari grad)

49 google map
8 0

Trg Republike Hrvatske 2/III kat

(centar grada)

54 google map
9 I

Adamićeva 36

(centar grada)

178 google map
10 I

Adamićeva 5/A

(centar grada)

82 google map
11 I

Bačvarska 1/A

(centar grada)

38 google map
12 I

Jedrarska 10/A

(centar grada)

29 google map
13 I

Jelačićev trg 1/II kat

(centar grada)

165 google map
14 I

Vatroslava Lisinskog 6/A

(Gradska tržnica)

95 google map
15 I

Zagrebačka 3/A

(Gradska tržnica)

207 google map
16 II

Baštijanova 5/A

(Belveder)

13 google map
17 II

Baštijanova 5/B

(Belveder)

32 google map
18 II

Blaža Polića 2/IV kat

(Brajda)

76 google map
19 II

Blaža Polića 2/III kat

(Brajda)

81 google map
20 II

Ciottina 19/prizemlje

(Brajda)

30 google map
21 II

Fiorella la Guardie 4/A

(Brajda)

138 google map
22 II

Školjić 2/A

(Školjić)

74 google map
23 II

Slaviše Vajnera Čiče 1/A

(Brajda)

81 google map
24 III

Bulevar oslobođenja 24/A

(Sušak)

118 google map
25 III

Krešimirova 60/E

(Mlaka)

102 google map
26 III

Nikole Tesle 4/A

(preko puta željezničkog kolodvora)

97 google map
27 III

Pehlin 58

(Pehlin)

48 google map
28 III

Strossmayerova 13/B

(Sušak)

94 google map
29 III

Trinajstićeva 9/A

(Kozala)

51 google map
30 III

Vukovarska 8/A

(Potok)

30 google map

Popis ulica po zonama, karte ulica poslovnih prostora po zonama, početne cijene zakupnine po grupama djelatnosti te normativni akti koji reguliraju zakup poslovnog prostora mogu se preuzeti na stranicama Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene.