Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje natječaj za osnivanje prava služnosti puta i vodova na zemljištu za sljedeće lokacije: Drenova, Kozala, Sušak, Podvežica.

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI PUTA I VODOVA

1. LOKACIJA U K.O. DRENOVA

 • osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Drenova označenom kao dio k.č.br. 2933/22 u površini služnosti od 30 m² i dio k.č.br.2289/3 u površini služnosti od 23 m²
 • zona zemljišta: IV. zona
 • početna naknada za osnovanu služnost iznosi 3,32 EUR/m² zauzetog dijela zemljišta, odnosno za 53 m² iznosi 175,96 EUR jednokratno.
 • Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta.

2. LOKACIJA U K.O. KOZALA

 • dio k.č.br. 2/4 k.o. Kozala, u površini služnost od 29 m²
 • početna naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznos 1,33 EUR/m² zauzetog dijela zemljišta, odnosno za ukupnu površinu od 29 m² iznosi 38,57 EUR i plaća se godišnje.
 • Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

3. LOKACIJA U K.O. DRENOVA

 • dio k.č.br. 1664/5 k.o. Drenova, u površini služnosti od 44 m²
 • početna naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznosi 1,33 EUR/m² zauzetog dijela zemljišta, odnosno za služnost u površini od ukupno 44 m² iznos 58,52 EUR i plaća se godišnje.
 • Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

4. LOKACIJA U K.O. SUŠAK NOVA

 • dio k.č.br.3846 k.o. Sušak Nova, u površini služnost od 7,6 m²
 • početna naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznosi 1,33 EUR/m² zauzetog dijela zemljišta, odnosno za služnost ukupne površine 7,6 m² iznos 10,11 EUR i plaća se godišnje.
 • Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

5. LOKACIJA U K.O. PODVEŽICA

 • dio k.č.br.664/1 k.o. Podvežica, u površini služnost od 7,2 m²
 • početna naknada za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova iznosi 1,33 EUR/m² zauzetog dijela zemljišta, odnosno za služnost ukupne površine 7,2 m² iznos 9,57 EUR i plaća se godišnje.
 • Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova.

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 19. ožujka 2024. godine (utorak) u 11:00 sati.
Svaka ponuda mora imati potpisanu izjavu o prihvaćanju natječajnih uvjeta koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Komisija za provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke otvorit će ponude istog dana u 12:00 sati. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se na adresi Odjela Titov trg 3, uz obveznu prethodnu telefonsku najavu na broj 209-419, te predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 15,00 EUR po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na sljedeći broj telefona: 209-433.