Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova:Izvođenje radova na Mostu branitelja Domovinskog rata – novo memorijalno obilježje.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu, Obrazac lista za podugovaratelje, Troškovnik, Izjava o alatima, uređajima, strojevima i drugoj tehničkoj opremi te radnoj snazi, Izvedbeni projekt i Opći tehnički uvjeti nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 18.02.2019.  godine do 10,00 sati.