Step Ri poziva mala i srednja proizvodna poduzeća da iskoriste priliku za podršku za digitalizaciju i uvođenje novih tehnologija u poslovanje.

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je objavio javni poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u programu savjetodavne podrške za digitalizaciju i uvođenje novih tehnologija u poslovanje, odnosno transformaciju prema Industriji 4.0.
Program je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja žele unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija i prilagodbom poslovnog modela, a kako bi povećala prihode, smanjila rizik poslovanja, bolje upravljala resursima te povećala vrijednost ponude.
Mala i srednja poduzeća koja će sudjelovati u programu će proći strukturiran i jasno definiran program radionica i savjetovanja, te imati podršku stručnjaka prilikom:

  • procjene potreba za uvođenjem novih tehnologija
  • razrade i prilagodbe strategije i poslovnog modela
  • izrade akcijskog plana uvođenja nove tehnologije ili razvoja inovativnog proizvoda/usluge

Sudjelovanje u programu je besplatno, odnosno poduzeća će dobiti nefinancijsku (de minimis) potporu u vrijednosti 12.000,00 kn po poduzeću, a broj polaznika je ograničen.

Od poduzeća koja žele sudjelovati se očekuje:

  • sudjelovanje tima iskusnih zaposlenika (minimalno 2 osobe);
  • do pet radnih dana angažmana članova tima uz podršku i povremeno sudjelovanje uprave tijekom izvođenja programa;

Program će se provoditi od rujna 2021. do veljače 2022. godine u sklopu projekta Boost4BSO sufinanciranog sredstvima Europske Unije kroz program Interreg Središnja Europa.

Više informacija, kao i cijeli tekst Poziva na iskaz interesa za sudjelovanje u programu podrške se može naći na web poveznici  gdje se također nalaze i informacije o postupku prijave. Prijave su otvorene do 15. srpnja 2021. godine.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, kontaktirati se može na e-mail
mario.vukelic@uniri.hr i telefonski broj 051 265 976.