Iznimno niske temperature zraka i jaka bura s olujnim i orkanskim udarima, koje su Rijeku pogodile početkom veljače, na gradskoj imovini uzrokovale su štetu trenutno procijenjenu na 1,8 milijuna kuna, što će se velikim dijelom pokriti iz osiguranja. Na kolegiju gradonačelnika donesena je i odluka o imenovanju projektnog tima za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica.

Kako je istaknuo pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić, razmjerno najveći broj šteta nastalih vremenskim nepogodama prijavljen je na objektima sporta i tehničke kulture te komunalne infrastrukture. U najvećem broju slučajeva, riječ je o raznim oštećenjima krovova različitog opsega te štetama uzrokovanim zaleđivanjem vodovodnih instalacija i puknućima vodovodnih cijevi. Najveće štete bilježe se na objektima teniskih centara Marčeljeva Draga i Pećine te na krovištima Dvorane Dinko Lukarić, upravne zgrade gradske uprave na lokaciji Korzo 16, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti i vodosprema Streljana, Gornji Pulac i Sopak. Sanacije objekata su ili već provedene ili u tijeku.

KD Vodovod i kanalizacija zabilježio je oko 700 slučajeva oštećenja vodomjera, koji će se građanima zamijeniti o trošku komunalnog društva. Kako je kazao riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, Rijeka je jedini grad u Hrvatskoj u kojem se vodomjeri, inače u vlasništvu privatnih osoba, zamjenjuju o trošku komunalnog društva. Također, građani neće platiti niti vodu isteklu nakon puknuća cijevi.

Prijavljene su štete i na ukupno 32 stambena i poslovna prostora u vlasništvu Grada. Na području grada oštećeno preko 50 automobila i desetak autobusa javnog gradskog prijevoza te je srušeno ili oštećeno gotovo 90 stabala na javnim površinama.

“Budući da su osiguranjem pokrivene naknade štete nastale u ovim slučajevima, ističemo da Grad Rijeka, a ni zakupci odnosno najmoprimci prostora u gradskom vlasništvu neće trpjeti veće financijske štete,” kazao je pročelnik Vukelić, dok je gradonačelnik Obersnel istaknuo kako u procijenjenih 1,8 milijuna kuna ne ulaze štete nastale na privatnim objektima, naglašavajući kako nije bilo ugrožavanja ljudskih života niti je ugroženo normalno funkcioniranje grada. Također, nisu se stekli niti uvjeti za proglašenje elementarne nepogode, jer bi prijavljena šteta morala iznositi 20% gradskog proračuna.

68. gradonačelnikov kolegij veljača 2012.

Projekti tim za izradu projektne dokumentacije za Autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Nakon što je u lipnju 2011. godine Agencija za javno-privatno partnerstvo odobrila projekt Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva, a Gradsko vijeće u 2011. godine prihvatilo odluku o provedbi projekta na taj način, krenulo se u daljnju pripremu projekta. Današnjim imenovanjem projektnog tima za izradu natječajne dokumentacije i pripremu prijedloga ugovora s privatnim partnerom omogućene su daljnje aktivnosti na pripremi prijedloga natječajne dokumentacije putem koje će se odabrati privatni partner.

Kako je kazao pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, procjenjuje se da bi prijedlog dokumentacije mogao biti gotov na proljeće, a nakon potvrde Agencije, raspisat će se natječaj za odabir privatnog partnera. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako bi partner mogao biti izabran u drugoj polovici godine, čime bi se stekli uvjeti za početak realizacije kompleksa Zapadna Žabica.

Potpora JEKA-i, cijepljenju protiv HPV-a te tečaju za trudnice
Medicinskom fakultetu Rijeka odobreno je 15.000 kuna za provedbu 4. javne edukativne kampanje za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (JEKA – 4). Prema riječima dr. Vere Vlahović Palčevski, od početka provođenja akcije, koja je usmjerena prema laicima, ali i liječnicima, uočena su poboljšanja u korištenju antimikrobnih lijekova. Tako je prema podacima Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, ukupna potrošnja antimikrobnih lijekova po županijama porasla 2010. u odnosu na 2009. godinu za prosječno 10% u svim županijama, osim u Primorsko-goranskoj županije, gdje je njihova potrošnja pala za više od 3%.

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije odobreno je
50.000,00 kuna za provedbu programa “Cijepljenjem i edukacijom protiv HPV infekcije”, koji uključuje cijepljenje protiv HPV-a, ali i edukaciju o spolnom zdravlju za učenike osnovne škole, njihove roditelje i prosvjetne djelatnike. Edukativnim aktivnostima obuhvatit će se oko 1120 učenika, 450 roditelja i oko 60
nastavnika.
68. gradonačelnikov kolegij veljača 2012, Jagoda Dabo, Vera Vlahović PalčevskiZa organizaciju Tečaja za trudnice u 2012. godini pri KBC-u Rijeka, Klinici za ginekologiju i porodništvo osigurat će se 50.000,00 kuna. Tečajeve psihofizičke pripreme trudnica za porod, koji se u kontinuitetu organiziraju od 1995. godine, godišnje pohađa oko 400 parova.

Za mjere DDD-a 2,6 milijuna kuna
Za provođenje preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2012. godine Grad Rijeka će osigurati gotovo 2,6 milijuna kuna. Kao i proteklih godina, Grad Rijeka će i u 2012. godini snositi troškove provedbe mjera u zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih zgrada kao i posebnih dijelova zgrada i dvorišta koje bi trebali snositi sami vlasnici, odnosno korisnici navedenih prostora iz sredstava zajedničke pričuve.

Nastavak rada ordinacije na Orehovici
Kako bi se osigurala zdravstvena skrb za stanovnike Orehovice, većinom staračko stanovništvo, Grad Rijeka će nastaviti sa sufinanciranjem rada ordinacije opće medicine u tom riječkom mjesnom odboru. Naime, ordinacija skrbi o oko 900 osiguranika, što znači da ima oko 50% osiguranika u odnosu na standardni tim, te ne ostvaruje dovoljni iznos sredstava za pokriće troškova poslovanja, budući da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava samo pola glavarine. Za nastavak rada ordinacije osigurat će se 100.000 kuna.

Parkiranje za osobe s invaliditetom
Gradskom vijeću upućen je Prijedlog izmjene Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu. Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, time će se izmijeniti odluka donesena na prethodnom Gradskom vijeću te osobama s invaliditetom koje posjeduju važeći znak pristupačnosti za određeno vozilo, ponovno omogućiti da, pored prava na povlaštenu parkirnu kartu, imaju i mogućnost besplatnog parkiranja na posebno označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom.