U sklopu dva nova nova Erasmus + projekta Dječji vrtić Rijeka osigurao je sredstva u ukupnom iznosu od 43.379,00 eura, za teme veoma aktualne problematike – inkluzivnost u odgoju i obrazovanju te jačanje ekološke osjetljivosti.

Dječji vrtić Rijeka će u iduće dvije godine, od 2022. do 2024., sudjelovati u realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom „Daj 5 za europski let“ u okviru programa Erasmus+. Projekt potiče inkluzivnost u odgoju i obrazovanju te ravnopravnost sudjelovanja u društvenoj zajednici djece s manjim mogućnostima (djece s teškoćama, djece iz najosjetljivijih i socijalno isključenih skupina), a pokrenut u suradnji s vrtićem Hrastnik iz Slovenije koji ima ulogu koordinatora  projekta ukupne vrijednosti 60.000,00 eura, od kojih će Dječjem vrtiću Rijeka na raspolaganju biti 20.000,00 eura. Projektom se žele postići dva ključna cilja. Prvi se odnosi na osnaživanje djece s manjim mogućnostima za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu vrtića, lokalne sredine i šire zajednice, a drugi na unaprjeđivanje kompetencija odgojitelja, i drugih osoba koje s djecom rade, za stvaranje dovoljno poticajnog i motivirajućeg okruženja za njihovo veće aktivno sudjelovanje. Razmjenom primjera dobre pedagoške prakse između dva partnera, dječjih vrtića Hrastnik i Rijeka, razmotrit će se sličnosti/različitosti u polazištima i provedbi odgojno-obrazovnog rada, kao i značajkama kulture vrtića te postaviti zajedničke smjernice za suradnički razvoj novih kompetencija, kako djece, tako i odgojitelja, te se približiti ostvarivanju vrijednosti i prioriteta Erasmus+ programa u odnosu na stvaranje jednakih mogućnosti za sve!

Drugi vrijedan projekt u koji se DV Rijeka uključuje jest projekt „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“ koji ima za cilj jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Vrtić je za realizaciju projekta dobio sredstva u iznosu od 23.379,00 eura, od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 176.465,00 eura. Sudionici su odgojno-obrazovne ustanove iz Švedske, Turske, Francuske, Španjolske, Litve, Estonije te DV Rijeka iz Hrvatske. Posljednjih godina svjedočimo sve izraženijoj potrebi za poduzimanjem globalnih akcija radi jačanje ekološke svijesti stanovništva, kao i poduzimanja pozitivnih utjecaja na klimatske i ekološke probleme. U tom je smislu od iznimne važnosti s odgojem i obrazovanjem za jačanje ekoloških kompetencija započeti već od najranije dobi. Projekt „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“  nastao je upravo iz te potrebe te ima za cilj podizanje ekološke svijesti kako kod djece, tako i kod odgojitelja i roditelja. Problemi vezani uz nebrigu i onečišćenje okoliša dio su naše stvarnosti radi čega raste zabrinutost za budućnost. U tom kontekstu neprocjenjivu važnost dobiva odgoj pojedinaca koji će shvatiti i razumjeti ozbiljnost problema, svjesno čuvati okoliš i sprječavati njegovo onečišćenje. Educiranjem pojedinaca i dobivanjem podrške roditelja mogu se potaknuti drugačiji pristupi, mogu nastati nova alternativna zelena rješenja u procesima osviještenog stava i razumijevanja odnosa društvenih/tehnoloških promjena i prirodnog okružja.

Intencija je da se radom na projektu razvijaju takvi pristupi i metode odgojno-obrazovnog rada koje će se oslanjati na  kompetencije 21. stoljeća, kao što su kritičko mišljenje, vještine rješavanja problema, komunikacije i suradnje. Stvarni problemi i mogućnost sudjelovanja u njihovu rješavanju za djecu predstavljaju izazov, bude njihovu znatiželju, potiču na razmišljanje i razvoj vlastitih teorija te predstavljaju osnovu ekološkog odgoja i razvoja ekološke osjetljivosti.

Teme koje će biti u fokusu projekta su: Ekološka svjesnost započinje u obitelji; Čist okoliš – recikliranje; Pokrov prirode, tla i našeg vrta i Čisti zrak – čista voda. Suradnjom partnerskih ustanova iz sedam europskih zemalja pokušat će se pronalaziti rješenja za probleme okoliša sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“ u cilju zaštite okoliša, održivog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+