U sklopu projekta EU „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana  za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“, kojeg provodi Povjerenik za informiranje RH, u Gradskoj vijećnici održana je edukacija za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti te korisnike o pravu na pristup informacijama.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome rasno polaže ili ju nadzire.

Specifični cilj projekta je povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje u pružanju usluga i upravljanja ljudskim potencijalima te općenito jačanje transparentnosti i otvorenosti u procesima javnog upravljanja, a identificirane ciljane skupine su službenici tijela javne vlasti na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini (davatelji informacija) i udruge, mediji i građani (korisnici informacija).

Osim u Rijeci, regionalne edukacije održat će se i u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Dubrovniku.

Projekt će trajati 12 mjeseci s početkom provedbe u IV. kvartalu 2017. godine. Vrijedan 600 tisuća kuna, financirat će se izravnom dodjelom sredstava uz nacionalno sufinanciranje od 15% te sufinanciranje od strane Europskog socijalnog fonda od 85%.