Grad Rijeka objavio je Mandatno izvješće, publikaciju koja se objavljuje svake četiri godine i koja donosi informacije o realizaciji programa i projekata u četverogodišnjem razdoblju.

Pozivamo Vas da publikaciju izvješća, dostupnu u PDF-u, prolistate, pročitate i informirate se o radu gradskog sustava na projektima koji su građanima, ili pojedinačnim skupinama građana, korisni, važni i zanimljivi.

Ovo se izvješće bazira na Strategiji razvoja grada Rijeke za razdoblje 2014.– 2020. godine, odnosno donosi informacije o tome koji su projekti iz glavna tri strateška cilja razvoja realizirani u proteklom razdoblju, na koji način i u kojoj mjeri.

Strategiju razvoja donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke i ona se odnosi na razdoblje do 2020. godine. Tri strateška cilja koja obuhvaća Strategija razvoja su:

  • Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca
  • Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
  • Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa

To su ujedno i poglavlja koja su obrađena u četverogodišnjem izvješću i to kroz fizičke i financijske pokazatelje koji govore o ostvarenju strateških ciljeva. Osim tih poglavlja, publikacija donosi i informacije o ostvarenjima gradskog sustava s obzirom na prilagodbe europskim standardima i prevladavanje ekonomske krize te uvodni dio vezan uz obradu rezultata lokalnih izbora 2013, sastav gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i sl.

Grad Rijeka ima praksu izrade mandatnih izvješća koja nisu zakonska obveza, ali predstavljaju dobru praksu informiranja javnosti o radu upravnih tijela, predstavničkog i izvršnog, odnosno o radu čitavog šireg gradskog sustava, a mnogobrojni sumarni podaci iz djelokruga rada lokalne samouprave pridonose boljem razumijevanju njene uloge.

Za ove vrste izvješća nema propisane forme, pa Grad Rijeka godinama izrađuje publikaciju koja je za građane čitljiva i informativna. U skladu s praksom Europske unije, izvješće se ponajprije odnosi na informacije o ostvarenju strateških ciljeva razvoja.

Ostala izvješća, četverogodišnja iz prijašnjih razdoblja, te gradonačelnikova polugodišnja koja su zakonska obaveza, dostupna su na stranici Izvješća