Na četvrtom susretu Vijeća građana Rijeke, održanom u Gradskoj vijećnici, članovi su imali priliku konzultirati se s predstavnicima vijeća mjesnih odbora, tajnicima mjesnih odbora, službenicima gradske uprave te riječkim udrugama i građanskim inicijativama.

Vijeće građana Rijeke, prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj u sklopu kojeg, tijekom sedam susreta od 3. studenoga do 7. prosinca, 34 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke raspravlja i izrađuje preporuke o tome kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice.

Nakon što su tijekom prva tri susreta članovi vijeća građana učili o mjesnoj samoupravi i različitim oblicima građanskog sudjelovanja, četvrti susret dio je sljedeće faze rada Vijeća građana – konzultacija s relevantnim dionicima i širom javnosti. Nakon toga, kreće proces raspravljanja i odlučivanja, kako bi cijeli proces završio izradom zajedničkih preporuka koje Grad Rijeka treba poduzeti za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Četvrti susret Vijeća građana Rijeke - konzultacije s predstavnicima VMO

Konzultacije s ključnim dionicima u Gradskoj vijećnici

Članovima vijeća mjesnih odbora i tajnicima mjesnih odbora, kao najvažnijim dionicima u postojanju i u razvoju mjesne samouprave uoči održavanja Vijeća građana upućeni posebno pripremljeni uputnici. Odgovaranjem na upitnike članovi vijeća mjesnih odbora, izabrani na izborima, te tajnici, koji su zaposlenici gradske uprave, imali priliku građane okupljene u Vijeće građana Rijeke informirati o svom radu, izazovima s kojima se susreću, problemima, ali i o pozitivnim aspektima angažmana kroz mjesnu samoupravu. Sličan upitnik je poslan i službenicima gradske uprave koji izravno surađuju s mjesnim odborima.

Rezultati savjetovanja s ključnim dionicima pokazali suglasje oko glavnih izazova rada mjesne samouprave i uključivanja

Također, uoči početka rada Vijeća građana Rijeke Grad Rijeka pozvao je udruge i građanske inicijative koje svoje aktivnosti provode u jednom ili više mjesnih odbora na području Rijeke da predstave svoj rad članicama i članovima Vijeća građana Rijeke i široj javnosti. Na ovaj način željelo se prikupiti informacije o projektima i programima koji su nastali u suradnjama udruga i građanskih inicijativa s mjesnim odborima te udrugama i građanskim inicijativama dati priliku da predstave primjere dobre prakse, načine, modele i rezultate tih suradnji, ali i eventualne izazove koji su pratili ili prate te suradnje.

Nadalje, putem eKonzultacija na davanje prijedloga i preporuka mjera za unapređenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju mjesne samouprave pozvani su svi građani i građanke Rijeke. Prijedlozi i preporuke mjera za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice tematski su grupirani te dostavljeni članicama i članovima Vijeća građana Rijeke.

Četvrti susret Vijeća građana Rijeke

Četvrti susret Vijeća građana Rijeke

Na temelju prikupljenih mišljenja, uključujući e-konzultacije za sve građane Rijeke i ostale zainteresirane, detektirani su neki od glavnih problema i izazova u radu mjesne samouprave te uključivanja građana, koji ujedno predstavljaju i prostor za uvođenje promjena i poboljšanja. Sukladno dobivenim mišljenjima, kao jedan od problema detektirani su neinformiranost, nerazumijevanje, loši komunikacijski kanali između građana i vijeća mjesnih odbora, s posebnim naglaskom na potrebu pronalaženja efikasnog načina na koji vijeća mjesnih odbora mogu doći do svih građana u svom kvartu, informirati ih i obavijesti o nadolazećim akcijama, pitati za mišljenje i sl. Kroz savjetovanje i upitnike, istaknuta je potreba ozbiljnije edukacije vijećnika i članova vijeća mjesnih odbora, tajnika MO i gradskih službenika. Također, naglašeno je kako bi o nekim važnim pitanjima trebalo pitati sve građane. Mišljenje je ispitanika kako će veća povezanost gradskih službi i mjesnih odbora te vijeća mjesnih odbora osigurat će brže rješavanje problema, a samim time pojačati povjerenje i bolju informiranost kod građana.

Raspravljalo se o načinima poboljšanja rada mjesne samouprave, od poboljšanja komunikacije i edukacije do načina za povećanje broja zborova građana

Iz dobivenih mišljenja i prijedloga, proizašle su i teme za raspravu s ključnim dionicima na današnjem susretu, sve kako bi članovi Vijeća građana Rijeke dobili informacije o iskustvima od različitih dionika u sustavu mjesne samouprave i sudjelovanja građana te kvalitetnije sačinili preporuke koje će uputiti gradonačelniku.

Na današnjem se susretu raspravljalo o tome kako povećati razinu informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima uključivanja u razvoj lokalne zajednice; potom o tome kako unaprijediti/povećati znanja i vještine svih relevantnih aktera (članova VMO, tajnika MO, rađana, gradskih službenika, udruga) u sustavu mjesne samouprave i na koje teme; zatim na koje se sve načine može povećati sudjelovanje građana u procesima odlučivanja u mjesnim odborima i lokalnoj zajednici, s posebnim osvrtom na zborove građana; a na kraju i na temu kako povećati učinkovitost u zadovoljavanju potreba građana i rješavanja problema u sustavu mjesne samouprave.

Na konzultacije s članovima Vijeća građana došli su predstavnici vijeća mjesnih odbora Grad Trsat, Kantrida, Kozala, Mlaka, Orehovica, Pećine, Školjić-Stari grad, Srdoči, Svilno, Škurinje i Zamet.

Također, svoja iskustva prenijelo je i devet tajnika mjesnih odbora, koji pokrivaju rad 15 mjesnih odbora, od sveukupno 34 mjesna odbora koji djeluju na području grada Rijeke.

Četvrti susret Vijeća građana Rijeke konzultacije s predstavnicima gradske uprave

Konzultacije s predstavnicima gradske uprave – Andrea Bakarčić, Maja Malnar, Ljiljana Buljan i Igor Bajok

U vremenu posvećenom za konzultacije s predstavnicima gradske uprave, na pitanja članova Vijeća građana Rijeke odgovarale su pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Ljiljana Buljan te pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar sa suradnicom Andreom Bakarčić. Kao predstavnice dvaju ključnih odjela s kojima surađuju vijeća mjesnih odbora, pročelnice Malnar i Buljan su istaknule kako vjeruju da je komunikacija i suradnja s vijećima mjesnim odborima dobra, ali su ujedno naglasile kako vjeruju da postoji prostor za unapređenje.

Posljednji krug konzultacija obavljen je s predstavnicima udruga i građanskih inicijativa, koji su govorili o različitim načinima kako su uključili građane u svoje projekte te svojoj suradnji s vijećima mjesnih odbora. Vijeću građana Rijeke predstavili su se Damir Medved iz Udruge bez granica, koji je u dva mandata bio i predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drenova, Loredana Varljen iz Građanske inicijative Kantrida, koja ima i iskustvo rada u Vijeću građana EPK 2020, kao i Marin Nižić iz Urbanog separea, udruge koja je „izmislila“ četiri nova mjesnog odbora na području Rijeke, a s ciljem da Riječani što bolje upoznaju svoj grad. Svi oni imaju, između ostaloga, i iskustvo provođenja projekata u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Kroz svoje su projekte poručili o snazi građanske inicijative i važnosti da građani prepoznaju da imaju moć za uvođenje društvena promjena.

Četvrti susret Vijeća građana Rijeke - konzultacije s udrugama i građanskim inicijativama

Konzultacije s udrugama i građanskim inicijativama: Loredana Varljen, Damir Medved, Marin Nižić i Igor Bajok

Pokretač projekta Vijeća građana Rijeke je Grad Rijeka, dok je za pripremu i provedbu projekta zadužena Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, a u suradnji s Gradom Rijekom. Pripremu i provedbu ovog projekta podržala je i Zaklada Friedrich Ebert. Grad Rijeka sufinancira ovaj projekt u iznosu od 6.700 eura. Metodologiju nasumičnog izbora građanki i građana u Vijeće građana Rijeke izradio je obrt Stratosfera iz Rijeke u suradnji s Udrugom Smart.

Sve informacije nalaze se na internetskoj stranici http://www.vijecegradanarijeke.org.