U Muzeju moderne i suvremene  umjetnosti održana je konferencija „Vijeće građana Rijeke: Više participacije – Više demokracije“.

Tijekom konferencije predstavljen je proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Hrvatskoj te postignuti rezultati i naučene lekcije pilot-projekta „Vijeće građana Rijeke“. Također, konferencija je osigurala prostor za razmatranje i utvrđivanje prilika te izazova za uspostavljanje i organiziranje vijeća građana u jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Konferencija o pilot projektu Vijeće građana Rijeke

Gradonačelnik Rijeke i potpredsjednik Udruge gradova Marko Filipović

Vijeće građana Rijeke okupilo je 33 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke, koji su tijekom susreta koji su se održavali od početka studenog do početka prosinca 2023. godine učili, konzultirali se, raspravljali i donijeli preporuke za razvoj mjesne samouprave i aktivnog građanstva u Rijeci. Na posljednjem susretu članovi Vijeća građana Rijeke gradonačelniku Filipoviću predali su 90 preporuka, a nakon provedene analize, u ožujku gradonačelnik Rijeke Marko Filipović prihvatio 48 preporuka Vijeća za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Konferenciju su suorganizirali Grad Rijeka, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zaklada Friedrich Ebert i Udruga za razvoj civilnog društva SMART.

Na otvorenju konferencije prisutnima su se obratili gradonačelnik Filipović, ujedno i potpredsjednik Udruge gradova, gradonačelnik Grada Poreča Pešurić, koji je govorio u ime Udruge gradova, kao i članica Vijeća građana Rijeke Doris Sošić. Konferenciji je prisustvovala i direktorica Zaklade Friedrich Ebert za Hrvatsku i Sloveniju Sonja Schirmbeck.

Konferencija o pilot projektu Vijeće građana Rijeke

Gradonačelnik Poreča i potpredsjednik Udruge gradova Loris Pešurić

Gradonačelnik Filipović još jednom se zahvalio svima koji su sudjelovali u ovom projektu, posebice članovima Vijeća građana Rijeke, prvog takve vrste u Hrvatskoj, naglasivši kako ova konferencija nije samo prilika da se još jednom progovori o organizaciji Vijeća građana Rijeke, već i o aktualnoj temi demokratizacije.
„Vjerujem da ne iznenađuje da je prvo vijeće građana u Hrvatskoj organizirano upravo u Rijeci, iz koje je krenula inicijativa za uvođenjem Građanskog odgoja i obrazovanja, a sada i Zdravstvenog odgoja u osnovne škole, kao projekata koji mijenjaju zajednicu nabolje. Nadamo se da će se ovaj projekt pročuti više i diljem Hrvatske te da će i neki drugi gradovi primijeniti ovu demokratsku inovaciju u svojim sredinama“, kazao je riječki gradonačelnik Filipović.

Konferencija o pilot projektu Vijeće građana Rijeke

Članica prvog Vijeća građana Rijeke Doris Sošić

U ime Udruge gradova čestitke Gradu Rijeci na organizaciji prvog Vijeća građana uputio je predsjednik Udruge i gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
„Danas se suočavamo s velikom prijetnjom za liberalnu demokraciju, što rezultira nepovjerenjem u institucije, a onda i time da se sve manje ljudi želi politički aktivirati, pogotovo mlađi ljudi. Zato su važne ovakve konferencije kako bi sagledali što treba napraviti da se što više ljudi uključi u demokratske procese“, kazao je Pešurić.

Svoje viđenje rada u Vijeću građana prenijela je i jedna od njegovih članica, Doris Sošić, istaknuvši kako ju je oduševilo što je upravo u svom sandučiću pronašla poziv za sudjelovanjem u Vijeću.
„Zahvaljujem se gradonačelniku i njegovom timu na izboru teme, jer mjesna samouprava je nešto što svih nas tišti, jer svi mi svaki dan živimo u našem kvartu i našem gradu i vidimo što je dobro, a što nije. Osobno, mislila sam da će među 33 osobe biti dosta negativne energije, no ostala sam ugodno iznenađena velikim entuzijazmom svih članova. Svi smo bili počašćeni postati dio ovako velikog projekta, svi smo pokazali ljubav prema svome gradu i želju da doprinesemo njegovom poboljšanju. Uvijek treba krenuti od samih sebe, jer ako mi sami nešto želimo promijeniti, onda ćemo svi zajedno to uspjeti i učiniti“, poručila je Sošić.

Konferencija o pilot projektu Vijeće građana Rijeke

Miroslav Marković, Suzana Jašić i Berto Šalaj

U sklopu konferencije održan je uvodni panel „Demokratizacija demokracije – Građani u fokusu“, u kojem su sudjelovali redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Berto Šalaj, gradonačelnica Pazina Suzana Jašić te zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković.

Pilot-projekt „Vijeće građana Rijeke“ predstavio je voditelj projekta Igor Bajok iz Udruge za razvoj civilnog društva SMART, a svoje iskustvo sudjelovanja u radu Vijeća, od poziva gradonačelnika do preporuka za gradonačelnika, prenijeli su članice i članovi Vijeća građana Rijeke.

Konferencija je uključila i radionice na temu „Kako pokrenuti i organizirati vijeće građana?“. Tako su predstavnici Grada Rijeke, Udruge gradova, Udruge SMART te Zaklada Friedrich Ebert vodili radionice o ulozi grada u pokretanju lokanog vijeća građana, zadacima gradova u organizaciji vijeća te odlukama i utjecaju vijeća građana; zatim procesu organizacije vijeća građana, uključujući nasumični odabir članova te učenje, raspravljanje i odlučivanje u vijeću građana; a potom i o financijskom okviru za uspostavljanje i rad vijeća građana.

Konferenciju je moderirao Domagoj Novokmet.

Više o radu prvog vijeća građana u Rijeci na mrežnim stranicama Grada Rijeke i web stranici projekta Vijeće građana Rijeke.