Vijeće građana Rijeke

Vijeća građana (Citizens’ Assemblies) predstavljaju inovativni alat koji omogućava sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka na različitim razinama vlasti (od lokalne do europske) i razmatranje različitih tema i važnih društvenih i političkih pitanja od strane samih građana koji, u strukturiranom i vođenom procesu, izrađuju prijedloge i preporuke donositeljima i provoditeljima odluka na zadanu temu, pitanje odnosno problem.

Vijeće građana Rijeke predstavlja novi način za aktivno uključivanje i sudjelovanje građana Rijeke u odlučivanju o pitanjima od interesa i značenja za sve građane te se po prvi put organizira u Rijeci i Hrvatskoj.

Vijeće građana čine građani i građanke koji se biraju slučajnim odabirom stanovnika grada, regije ili države vodeći računa o statističkoj reprezentativnosti i socijalnostrukturnoj heterogenosti ukupnog stanovništva zajednice.

Ukratko, Vijeće građana Rijeke je neformalno tijelo građana i građanki koji predstavljaju Rijeku „u malom“.

Vijeće građana Rijeke pokrenuo je Grad Rijeka. Rad Vijeća građana Rijeke priprema i koordinira Udruga za ravoj civilnog društva SMART uz podršku Grada Rijeke i Friedrich-Ebert-Stiftung Zagreb.

Informacije o Vijeću građana Rijeke dostupne su na internetskoj stranici https://vijecegradanarijeke.org/ i Facebook stranici https://www.facebook.com/VijecegradanaRijeke.

Istaknute vijesti