Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci održat će se u nedjelju, 5. svibnja 2019. godine.

U Gradu Rijeci raspisuju se izbori za članove sljedećih vijeća nacionalnih manjina:

  • za albansku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za bošnjačku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za crnogorsku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za mađarsku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za makedonsku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za romsku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za slovensku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za srpsku nacionalnu manjinu – 15 članova
  • za talijansku nacionalnu manjinu – 15 članova

Također, u Gradu Rijeci biraju se i predstavnici nacionalnih manjina:

  • za češku nacionalnu manjinu – 1 član