Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

U gradovima na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, pripadnici mogu izabrati vijeće nacionalnih manjina, a ako na području grada živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine bira se predstavnik nacionalnih manjina.

U vijeće nacionalnih manjina grada bira se 15 članova pripadnika nacionalne manjine.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine.

Postupak izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uređen je Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine broj 25/19).

Više na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.