Na temelju odredbe članka 37., 38. i 39. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke («Službene novine» Primorsko – goranske županije broj 2/02 i 14/03) Izborno povjerenstvo objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora MO Banderovo, MO Drenova, MO Kantrida, MO Mlaka, MO Orehovica, MO Podvežica, MO Potok, MO Školjić, MO Vojak.

Skip to content