Na temelju odredbe članka 37., 38. i 39. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke («Službene novine» Primorsko – goranske županije broj 2/02 i 14/03) Izborno povjerenstvo objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora MO Banderovo, MO Drenova, MO Kantrida, MO Mlaka, MO Orehovica, MO Podvežica, MO Potok, MO Školjić, MO Vojak.