Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke objavilo je rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Na temelju odredbe članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13) Izborno povjerenstvo objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora održanih 2. prosinca 2018. g.

Rezultati izbora za Mjesni odbor Banderovo.

Rezultati izbora za Mjesni odbor Belveder

Rezultati izbora za Mjesni odbor Brajda-Dolac

Rezultati izbora za Mjesni odbor Brašćine-Pulac

Rezultati izbora za Mjesni odbor Bulevard

Rezultati izbora za Mjesni odbor Centar-Sušak

Rezultati izbora za Mjesni odbor Draga

Rezultati izbora za Mjesni odbor Drenova

Rezultati izbora za Mjesni odbor Gornja Vežica

Rezultati izbora za Mjesni odbor Gornji Zamet

Rezultati izbora za Mjesni odbor Grad Trsat

Rezultati izbora za Mjesni odbor Grbci

Rezultati izbora za Mjesni odbor Kantrida

Rezultati izbora za Mjesni odbor Kozala

Rezultati izbora za Mjesni odbor Krimeja

Rezultati izbora za Mjesni odbor Luka

Rezultati izbora za Mjesni odbor Mlaka

Rezultati izbora za Mjesni odbor Orehovica

Rezultati izbora za Mjesni odbor Pašac

Rezultati izbora za Mjesni odbor Pećine

Rezultati izbora za Mjesni odbor Pehlin

Rezultati izbora za Mjesni odbor Podmurvice

Rezultati izbora za Mjesni odbor Podvežica

Rezultati izbora za Mjesni odbor Potok

Rezultati izbora za Mjesni odbor Srdoči

Rezultati izbora za Mjesni odbor Sveti Kuzam

Rezultati izbora za Mjesni odbor Sveti Nikola

Rezultati izbora za Mjesni odbor Svilno

Rezultati izbora za Mjesni odbor Školjić – Stari grad

Rezultati izbora za Mjesni odbor Škurinje

Rezultati izbora za Mjesni odbor Škurinjska Draga

Rezultati izbora za Mjesni odbor Turnić

Rezultati izbora za Mjesni odbor Vojak

Rezultati izbora za Mjesni odbor Zamet