Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 14/13) i Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 16/22) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Navedena odluka objavljena je u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 16/22, a stupa na snagu 6. veljače 2023. godine.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 12. ožujka 2023. godine.