Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke nije stalno tijelo nego se osniva prije svakih izbora rješenjem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, osim u slučaju izbora za mjesnu samoupravu, za koje je rješenjem gradonačelnika imenovan stalni sastav izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 2/23).

Izborno povjerenstvo brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora, a nadležnost je propisana zakonima kojima je regulirana provedba izbora zastupnika za Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, provedba lokalnih izbora, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zakonom kojim je regulirano financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe te obvezatnim uputama Izbornog povjerenstva.