Zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem. Redoviti izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju se svake četvrte godine.
Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor donosi predsjednik Republike Hrvatske.

Pravo birati, na temelju općeg i jednakog biračkog prava imaju državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života.

Za zastupnike mogu biti birani državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina života osim onih kojima je Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor zabranjeno da budu kandidirani.

Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. Birači mogu glasovati i na posebnim biračkim mjestima koja se određuju za birače koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora se zateknu na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske; birače koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama; birače koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan njezinih granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske; birače koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi te birače lišene slobode.

Područja izbornih jedinica uređena su posebnim zakonom. U deset izbornih jedinica bira se po 14 zastupnika. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju 3 zastupnika u posebnoj (XI.) izbornoj jedinici, a birači pripadnici nacionalnih manjina biraju ukupno 8 zastupnika u posebnoj (XII.) izbornoj jedinici.

Više na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.