Sukladno članku 161. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 2/19 – pročišćeni tekst2/20 i 3/21sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke su javne.

Građani i po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Pisani dopis šalje se poštom na adresu Gradsko vijeće, Korzo 16, ili mailom na adresu elektronske pošte gradsko-vijece@rijeka.hr, ili putem obrasca.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Prostorni uvjeti u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke omogućuju istodobnu prisutnost najviše 10 osoba.

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Građani koji ne mogu nazočiti sjednici Gradskog vijeća, imaju mogućnost pratiti izravni prijenos sjednice Gradskog vijeća na gradskom web portalu.