Sukladno članku 161. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, (Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 29/09, 14/13, 22/13, i 25/13 – pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17)  sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke su javne.

Građani i po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Pisani dopis šalje se poštom na adresu Gradsko vijeće, Korzo 16, ili mailom na adresu elektronske pošte gradsko-vijece@rijeka.hr, ili putem obrasca.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Prostorni uvjeti u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke omogućuju istodobnu prisutnost najviše 10 osoba.

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Građani koji ne mogu nazočiti sjednici Gradskog vijeća, imaju mogućnost pratiti izravni prijenos sjednice Gradskog vijeća na gradskom web portalu.

 

Skip to content