U utorak, 06. studenog 2018. godine, od 11. do 13.30 sati, u Dječjem domu „Tić“ Rijeka, Beli Kamik 11, bit će održana kreativno-edukativna radionica za ambasadore „Tića“ pod nazivom „Što mogu učiniti ja?.

Ovom radionicom, koja će se održati u susret Svjetskom danu prevencije zlostavljanja djece (19.11.), nastoji se potaknuti učenike da kritički promisle o tome na koje sve načine mogu doprinijeti širenju pozitivnih vrijednosti i kulture nenasilja među svojim vršnjacima, dati im priliku da to izraze i s kolegama ambasadorima prodiskutiraju. Kroz niz zabavnih aktivnosti djeca će producirati svoja razmišljanja i ideje koje ćemo nakon održane aktivnosti tiskati na plakate te dostaviti školama. Na taj će način prenijeti svojim vršnjacima ideje i preporuke na koji način djeca mogu proširili pozitivne vrijednosti u školi te stvarati kulturu nenasilja.

Radionica se organizira za učenike šeste generacije ambasadora „Tića“ – polaznike sedmih razreda osnovnih škola u Rijeci.