Sukladno članku 12. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20), Grad Rijeka objavljuje godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu.