Grad Rijeka je od 1998. godine uključen u Europsku mrežu zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, unutar koje zajedno s drugim europskim gradovima prolazi kroz različite faze projekta u čijem je središtu tema zdravlja i sve ono što zdravlje određuje. U posljednjoj fazi projekta, koja je trajala od 2009. do kraja 2013. godine, Grad Rijeka se posebno bavio promoviranjem zdravog starenja i aktivnog življenja, te prevencijom zloporabe alkohola i droga. Kako je kazala pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, u tome je razdoblju kao jedan od rijetkih gradova koji su uopće donijeli takav dokument, Rijeka provodila i svoju Strategiju zdravog starenja.

Grad Rijeka kandidirat će se za pristupanje VI. fazi projekta europskih "zdravih gradova"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateški ciljevi i ključne teme VI. faze Europske mreže zdravih gradova temelje se na strategiji za zdravlje Europske unije pod nazivom Zdravlje 2020., koja se pak odnosi na unapređenje zdravlja svih stanovnika i smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenim uslugama kao i unapređenje upravljanja i participiranja u upravljanju zdravstvom. Pristupi li VI. fazi projekta, Grad Rijeka će odabrati svoje prioritete unutar ponuđenih ključnih tema, koje se protežu od ulaganja u zdravlje ljudi u svim životnim razdobljima do stvaranja otpornih zajednica i podržavajućeg okruženja.

Prihvativši inicijativu za pristupanje Grada Rijeke sljedećoj fazi projekta europskih “zdravih gradova”, koja će trajati od 2014. fo 2018. godine, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako među oko 1500 “zdravih gradova” u Europi, tek njih 100 može temeljem propisanih kriterija postati članom Europske mreže zdravih gradova. Gradonačelnik je istaknuo kako ne sumnja da će Rijeka, kao i svaki put dosad, ispuniti kriterije za pristupanje sljedećoj fazi projekta europskih “zdravih gradova”.

24. gradonacelnikov kolegij travanj 2014.

U rujnu drugi Rijeka Nautic Show
Grad Rijeka bit će pokrovitelj manifestacije Rijeka Nautic Show, koji će se u organizaciji Zajednice tehničke kulture Rijeka na Gatu Karoline Riječke i Rivi Boduli održati od 26. do 28. rujna. Prema riječima pročelnika Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrije Vitezića, prošlogodišnja manifestacija je pokazala da sajam može odgovoriti zahtjevima tržišta, potrebama izlagača i očekivanjima posjetitelja. Na sajmu je sudjelovalo više od pedeset izlagača i trideset inovatora iz nautičkog sektora koji su predstavili tridesetak plovila,
brodske motore i opremu svjetskih proizvođača, a sajam je pogledalo više od 5.000 posjetitelja.

Davanje u zakup poslovnih prostora
Ovog tjedna bit će raspisan novi natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, na kojem će biti oglašeno 60-ak prostora.Na prošlom natječaju, objavljenom u veljači, od 68 oglašenih prostora, poduzetnici su iskazali interes za 40 poslovnih prostora. Za njih 36 ukupne korisne površine 2490 m2 sklopljeni su ugovori o zakupu te je ugovorena mjesečna zakupnina u ukupnom iznosu od 104.500 kuna. Najveći interes iskazan je za djelatnost trgovine te za uslužnu djelatnost, a kod najvećeg broja prostora izlicitirana je zakupnina jednaka početnoj cijeni, iako je za neke prostore koji se nalaze izvan središta grada postignuta zakupnina i nekoliko puta veća od početne cijene.

Prodaja stanova neprikladnih za stanovanje
Grad Rijeka raspisat će natječaj za prodaju pet stanova u neprikladnih za stanovanje. Pročelnik Odjela za upravljanje gradskom imovinom Vladimir Benac uputio je poziv zainteresiranima za kupnju stanova, koji se, budući da je u njih potrebno uložiti, prodaju po povoljnim cijenama.