Uz donošenje odluke o sufinanciranju kupovine grobnog mjesta za hrvatske branitelje, na gradonačelnikovom kolegiju za 2019. godinu najavljeno je proširenje Aleje hrvatskih branitelja.

U skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima i Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb će obiteljima svih umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida i umrlih hrvatskih branitelja koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište ili posljednje prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, osigurati 50% troškova korištenja grobnog mjesta sa betoniranim okvirom pod uvjetom da oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon 14. prosinca 2017. godine, odnosno nakon stupanja na snagu zakona.

U suradnji s Komunalnim društvom Kozala specificirani su troškovi korištenja grobnog mjesta s betoniranim okvirom koja obuhvaća jednokratnu naknadu za korištenje grobnog mjesta na gradskom groblju te specificirane troškove ovisno o vrsti grobnog mjesta (uređena grobnica, obiteljski grob, niša ili pretinac).

U postupku priznavanja prava na pokriće polovice troškova prava korištenja grobnog mjesta na temelju zahtjeva članova obitelji, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb utvrdit će svojstvo i prebivalište pokojnika, zatražiti od KD Kozala specifikaciju troškova po grobnom mjestu te provjeru činjenice da li su članovi uže i šire obitelji u trenutku smrti umrlog HRVI-a i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imali na korištenje grobno mjesto i da li su ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona.

Sukladno navedenim odredbama Grad Rijeka do sada je zaprimio ukupno 10 zahtjeva za podmirenje navedenih troškova ukopa. Utvrdi li se da su ispunjeni uvjeti, Odjel za zdravstvo i socijalnu grobnog mjesta podnositelju zahtjeva isplatit će naknadu na tekući račun. Za ovu svrhu u gradskom proračunu u 2018. godini osigurano je 150 tisuća kuna.

Troškove druge polovice predviđenog iznosa za jedno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om) podmiruje Ministarstvo hrvatskih branitelja, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji.

Proširenje Aleje branitelja na groblju Drenova u dvije faze

U svezi primjene Zakona kojima se nalaže jedinicama lokalne samouprave obveza osiguranja dijelova groblja odnosno aleja za pokop hrvatskih branitelja, Grad Rijeka od 1991. godine ima Aleju hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju Drenova u kojoj se sahranjuju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata. U razdoblju od 1991. do 2018. godine u Aleju je ukupno sahranjeno 180 hrvatskih branitelja.

Grad Rijeka je obiteljima poginulih hrvatskih branitelja u periodu od 1991. – 1995. godine osigurao sahranu u Aleji hrvatskih branitelja bez naknade (grobno mjesto, ukop i spomenik), a nakon 1995. godine obiteljima umrlih HRVI-a dodjeljivalo se grobno mjesto bez naknade, a troškove ukopa i izradu spomenika, osim u slučaju besplatnog   socijalnog ukopa, podmirivala je obitelj umrlog HRVI-a.

Od 2005. godine Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, osigurao je pravo na besplatno grobno mjesto i spomenik u Aleji hrvatskih branitelja u svim slučajevima smrti hrvatskih branitelja s time da su troškovi ukopa i nadalje bili na trošak obitelji osim u slučajevima kada bi bili ispunjeni uvjeti za socijalni ukop.

U međuvremenu je Aleja hrvatskih branitelja popunjena te Grad Rijeka planira njeno proširenje u 2019. godini.
„Radi se o polju koje je sa sjeverne strane kontaktno s postojećom Alejom, koju u ovom trenutku predstavlja opće polje i gdje bi se kroz dvije faze, u svakoj po 96 ukopnih mjesta, gradila nova Aleja. Iduće godine krenula bi gradnja prvog dijela, s time da će radove ugovoriti KD Kozala, a Odjel za komunalni sustav sufinancirati s oko 800 tisuća kuna zajedničke dijelove Aleje – staze, hortikulturu, odvodnju i slično“, kazala je pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević.

Kao pripremu za proširenje Aleje, KD Kozala je prošli tjedan objavilo obavijest o prekopu postojećih općih polja, koji traje do veljače, od veljače do svibnja izvršit će se ekshumacija, a u lipnju se planira raspisivanje natječaja za izbor izvođača radova. Početak radova očekuje se u rujnu, što znači da bi prva grobna mjesta u novoj Aleji bila izgrađena krajem 2019. godine.